Õnnetusjuhtumite arv ratsaspordis on suurenenud

Õnnetus ei hüüa tulles –  seda lauset teab iga laps. Miks aga ei taheta end õnnetuste vastu kindlustada?

Ratsanetis saab alates 2017. aastast iga sportlane osta koos aastalitsentsiga ka IF-i sportlase kindlustuse. Tegemist on õnnetusjuhtumi kindlustusega, mis kehtib ratsaspordivõistlustel ja -treeningutel ning hõlmab kolme kindlustuskaitset:
• surmajuhtumi kindlustuskaitse, hüvitislimiit 15 000 €
• püsiva puude kindlustuskaitse, hüvitislimiit 15 000 €
• valuraha kindlustuskaitse, hüvitislimiit 6500 €

Summa, mille eest kindlustuskaitset osta saab, pole üldsegi suur. Kindlustuse hind lisandub ERL-i poolt kehtestatud litsentsitasule vastavalt:
• 30 €, kui makse tehakse vahemikus 01. jaanuar  kuni 31.august
• 25 €, kui makse tehakse vahemikus 01. september kuni 31. detsember

Millegipärast kasutatakse seda võimalust sportlaste poolt vähe.

Vaatame numbreid lähemalt

Uurisime IF kindlustuselt, kui palju õnnetusjuhtumeid kindlustatutega on toimunud. Tulemused ei rõõmusta. Eriti 2019. aastal oli õnnetusjuhtumeid kaks korda rohkem, kui eelneval aastal. Kuid tegemist on statistikaga ainult nende kohta, kes on kindlustatud.

2017
Aastase litsentsiga sportlaseid 844
Kindlustatud sportlaseid 151, see on 17,9%
Kahjujuhtumeid 10, see on 6,6%
Suurim kahju suurus 550 €

2018
Aastase litsentsiga sportlaseid 867
Kindlustatud sportlaseid 166, see on 19%
Kahjujuhtumeid 9, see on 5,4%
Suurim kahju suurus 582 €

2019
Aastase litsentsiga sportlaseid 886
Kindlustatud sportlaseid 182, see on 20,5%
Kahjujuhtumeid 21, see on 11,5%
Suurim kahju suurus 1200 €

Kõige sagedamini määratud hüvitis oli 1% lepingus olevast valurahade hüvitislimiidist (6500 €), ehk valuraha hüvitis kindlustatule oli 65 €.

Me saame kõik midagi enda ja enda laste kaitseks ära teha. Kindlustuse soetamine on hea algus.

Euroopas on tavaks, et kindlustuse omamine sportlasel on kohustuslik. Ratsaliidu tegevjuhtkond on otsustanud saata juhatusele ettepaneku teha Eestis kindlustus litsentsiga sportlastele kohustuslikuks alates 2021. aastast.

Vaata rohkem infot IF sportlase kindlustuse kohta

Korralik esmaabi tagamine on samuti vajalik

Lisainfoks veel veidi numbreid. 2018. aastal pakkus Medical Service Estonia meditsiinilist julgestust 26-l ratsaspordi võistlusel. Kokku andsid nad nendel võistlustel abi 204-l korral. See on ligi 8 korda ühel võistlusel! Mäletame veel väga selgesti suurt vaidlust selle üle, miks nõuab ratsaliit kalenderplaani võistlustel meditsiinilise personali olemasolu. Neid numbreid vaadates, ei tohiks küll keegi enam selles nõudes kahelda.

Soovitame tungivalt kõikidel tallide töötajatel ja ratsutajate abilistelt teha läbi esmaabi koolituse ning treeneritel uuendada oma esmaabi alaseid teadminis regulaarselt. Klubid ja tallid võiksid soetada endale esmaabi andmise komplektid. Infot selle kohta saab ratsaliidust. Võistluste korraldajad on kohustatud tagama korraliku esmaabi andmise võistlusel kohapeal. Vaata ka: http://www.ratsaliit.ee/meditsiiniabi-voistlustel/

Turvalist aastat kõigile!

Comments are closed.