Ratsaliidu Üldkogu kinnitas uue arengukava aastateks 2021-2030.

Ratsaliidu Üldkogu kinnitas 08.06.2021 toimunud koosolekul uue arengukava aastateks 2021-2030.

Arengukava on koostatud eeldusel, et spordikorraldus ja ratsutama õppimise võimalused on paindlikud ja valikurohked. Oluline on toetada osaleja valitud teekonda, algtasemest kuni tippspordini, arvestades igal arenguetapil sportlase füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste ja individuaalsete eesmärkidega. Tuleb arvestada, et paljude jaoks on ratsutamine lihtsalt harrastus, mis kuulub tervisliku elustiili juurde.

Ratsaspordi arengukava üldeesmärk ja arengusuunad on kooskõlas Eesti spordipoliitika põhialustega aastani 2030. Arengukava elluviimine panustab ka ÜRO säästva arengu eesmärkidesse. Ratsasporti arendades aitame kaitsta loodust ja propageerida säästvat arengut. Osalus ratsaspordis on inimese uute oskuste omandamise, isikliku arengu ja elu- kvaliteedi tõusu allikas. Ratsasport aitab hoida tervist. Ratsasport on osa Eesti kultuuri- ruumist ja traditsioonidest.

Eesti Ratsaspordi Liit ühendab ratsaspordi ja ratsutamisega tegelevaid või sellist tegevust propageerivaid ja arendavaid klubisid, ratsaspordikoole, seltse, ühinguid ja teisi isikuid ning esindab nende huvisid Eestis, FEI-s ja mujal väljaspool Eestit.

ERL toetab oma tegevusega kvaliteetsete harrastamisvõimaluste pakkumist kõikidele ratsaspordiga tegelevatele inimestele olenemata nende motivatsioonist, võimetest ja võimalustest. Ratsasport on uute oskuste omandamise, isikliku arengu ja elukvaliteedi tõusu allikas. ERL peab oluliseks kaitsta ratsaspordi traditsioone ja väärtusi.

Arengukavaga saab tutvuda: https://www.ratsaliit.ee/erl/erl-arengukava/.

Comments are closed.