Ratsaliit uuendas järgusüsteemi

2011. aastal alguse saanud ERL-i järkude süsteem on läbi teinud värskenduskuuri ning uus kord hakkab kehtima alates 01.06.2017.

Vana järgusüsteem kehtib kuni 31.05.2017 ning seni on sportlastel veel võimalik selle põhjal endale ise järk taotleda. Selleks tähtajaks kinnitatud järke sportlastelt ära ei võeta.

Uue süsteemi rakendumisel, 01.06.2017, kinnitatakse sportlastele Ratsanet.ee olemas olevate tulemuste ja juba uute normatiivide põhjal automaatselt kõrgeim järk, mida ei ole sportlasele varem kinnitatud ning sellest hetkest edasi hakkavad kehtima kõik allpool kirjeldatud tingimused.

Sinine Märk

Uuendusena on sisse viidud uus aste Rohelise Kaardi ja III järgi vahele ja selleks on Sinine Märk. Sinine Märk katab sportlase teekonna Rohelisest Kaardist saavutusspordini, aitab püstitada mõõdetavaid eesmärke ja motiveerida algajaid osalema ratsaspordivõistlustel. Sinise Märgi süsteemis saavad osaleda 2015. a ja hiljem RK eksami sooritanud sportlased, v.a seenior-litsentsiga.

Sinine Märk jaguneb kolmeks:

Sinine Märk
Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab läbida lihtsamaid parkuure takistussõidus ning sooritada harjutusi, mis vastavad koolisõidu A -tasemele.
Märgi saavad sportlased, kellel on vähemalt kaks positiivset võistlustulemust ERL kalenderplaani võistlustel, millest üks on takistussõidus ja teine koolisõidus (alates ABC skeemidest).

Sinine Märk +
Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab läbida lisaks parkuurile
takistussõidus ja koolisõidu skeemile ka maastikurada. Märgi saavad sportlased, kellele on eelpool toodud Sinise Märgi tingimustele lisaks vähemalt üks võistlustulemus kas kolmevõistluses või kestvusratsutamises.
Sinine Märk Mitme Hobusega
Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab käsitleda erineva iseloomu
ja temperamendiga hobuseid. Märgi saavad sportlased, kellel on võistlustulemused ERL kalenderplaani võistlustel vähemalt nelja erineva hobusega.

Kõik märgid kuvatakse ainult elektroonselt Ratsanet.ee.

Elektroonilised märgid Ratsanetis

Kinnitatud järk kajastub Ratsanet.ee sportlase profiililehel ning kui sportlase järgu täitmiseks arvesse läinud tulemuste juures on märgitud treener või treenerid, siis kuvatakse vastav järgusportlane ka vastava treeneri profiililehel järgusportlaste nimekirjas. Nimetatud info on nähtav kõigile avalikus vaates.

Järgusüsteemi eesmärgiks on läbi astmelise struktuuri ära märkida, klassifitseerida ja tunnustada meie sportlaste saavutusi, olles heaks tööriistaks ratsutamistreenerile, et määrata ratsutamisega tegelevate sportlaste tase võistlusalade kaupa.

Järkude normatiivid ja muu info leiate SIIT

Comments are closed.