Selgituseks

Seoses hiljuti segadust tekitanud kestvusratsutamise sportlase Jelena Sbitneva sõnavõtuga FEI spordifoorumil 5. aprillil annab Eesti Ratsaspordi Liit teada, et ei kiida heaks sportlase sellist käitumist ja ei ühine sportlase seisukohtadega, mis puudutavad FEI ning Ühendemiraatide omavahelisi kokkuleppeid seoses kestvusratsutamise võistluste korraldamisega  Ühendemiraatides. Eesti Ratsaspordi Liit ei pea õigeks käitumist, kus sportlane, enne igasuguse eelinfo andmiseta Eesti Ratsaspordi Liidule, esitab omapoolsed nõuded ametlikult otse FEI-le, kahjustades sellega liitude omavahelisi suhteid ning Eesti Ratsaspordi Liidu mainet. Ratsaliit kujundab oma lõpliku seisukoha selles küsimuses peale seda, kui on ära kuulanud Jelena Sbitneva seisukohad antud küsimuses.

Comments are closed.