Täiendav info treeneritele seoses Ratsaneti uue rakendusega, mis seob õpilast tema treeneriga

RatsanetSelguse mõttes toome skeemi, mis näitab, kuidas toimub ratsanetis õpilase ja treeneri seose andmekorje.

1. Treeneri ja õpilaste sidumine võistlustulemuste alusel

Võistlusele registreerimisel küsime sportlaselt: “Vali Eestis atesteeritud treener, kelle käe all pidevalt või kõige rohkem treenid”. Vajadusel saab valida ka teist ja kolmandat treenerit, kelle käe all samuti pidevalt treenitakse, või jätta treener märkimata. Treeneri andmed on seega Ratsaneti vaates seotud konkreetse võistluspaari registreeringuga võistlustele. Peale võistluse toimumist on treeneri andmed seotud ka antud paari võistlustulemusega. Treeneri info kuvatakse kõikides võistlusega seotud dokumentides, sh masterlist, stardijärjekorrad, tulemused.  Lisaks sellele on õpilaste tulemused nähtavad treeneri Ratsaneti profiililehelt. Juhul kui registreerimisel on tehtud viga ja teatatud valest treenerist, saab vea parandada enne võistluse toimumist.

 

2. Treeneri ja õpilase sidumine järgu omistamisel

Järgu taotluses küsime sportlaselt: “Vali Eestis atesteeritud treener, kelle käe all pidevalt või kõige rohkem treenid”.  Treeneri andmed on seega Ratsaneti vaates seotud konkreetse sportlase järgutaotlusega. Peale järgu kinnitamist on treeneri andmed seotud ka antud sportlase järguga. Kõikide järgusportlaste nimekiri on nähtav treeneri Ratsaneti profiililehelt.

3. Treeneri ja õpilase sidumine Rohelise Kaardi programmis

Rohelise Kaardi eksamitulemuste teatamisel palume nimetada RK eksami vastuvõtnud treenerit ja RK programmi juhendanud treenerit. Peale RK numbri kinnitamist on treeneri andmed Ratsanetis seotud ka vastava sportlase RK numbriga. Kõikide Rohelise Kaardi sportlaste nimekiri on nähtav treeneri Ratsaneti profiililehelt, sh eristatakse, kas tegemist on eksami vastuvõtnud või programmi juhendanud treeneriga.

Küsimuste korral pöörduge Ratsaneti administraatori poole: ave(at)ratsaliit.ee

Comments are closed.