2015 koolisõidumäärustik on väljas

KoolisõitKinnitatud on 2015 täiendustega koolisõidumäärustik. 2015 suuri muudatusi kaasa ei too, põhiliselt on tegu erinevate täpsustuste ja lahtiseletustega.

Siin siiski mõned tähtsamad punktid, mida võiks mainida.

Uued vanuseklassid Laste arvestuses:

22.1.5 Lapsed (Children) FEI järgi loetakse lapseks võistlejat alates selle kalendriaasta algusest kui ta saab 12 kuni selle kalendriaasta lõpuni mil ta saab 14 aastat vanaks. Laste arvestuses võib võistelda nii hobuste kui ponidega.

22.1.6 U16 Eesti rahvuslikel võistlustel võib U16 arvestuses võistelda ratsanik kuni selle kalendriaasta lõpuni mil ta saab 16 aastat vanaks. U16 arvestuses võib võistelda nii hobuste kui ponidega.

Korrapidaja osast varustuse kontrollimisel enne starti:

25.7.5 Võimaluse korral võib korrapidaja soojendusplatsil ratsaniku varustuse sobivuse enne võistlussooritust üle vaadata, kuid vastutus varustuse nõuetele vastavuse eest võistlusplatsile sisenemisel lasub täiel määral ratsanikul enesel.

Kuidas toimida kui ratsanik siseneb võistlusaeda steki, kaitsmete vms-ga:

39.3.1 Võistlusväljakule ilmumine stekiga (kui antud võistlustel on steki kandmine keelatud), kaitsmeid/pindesid kandva hobusega või puudustega ratsaniku võistlusvormis (näit. Ilma kinnasteta). Kui kohtunik märkab seda puudujääki alles siis kui skeem on alanud, siis peatab C kohtunik ratsaniku ning vajaduse korral lubatakse abilisel minna võistlusväljakule, et aidata ratsanikku puuduse kõrvaldamisel. Võistleja kas alustab skeemi uuesti (väljaku seest) või jätkab skeemi poolelijäänud kohast. Juba pandud hinded püsivad muutumatutena.

Ja lõpuks – trenselvaljastuse puhul on nüüd lubatud kahe liigendiga oliivsuulised:

25.6.1.2 a), b), c) Kahe liigendiga trenselsuulised, vaheosa peab olema ümara kujuga. Oliiv-rõngad on samuti lubatud.

Koolisõidumäärustikuga saate tutvuda SIIN, muudatused on välja toodud punasega.

Comments are closed.