Info: kuidas registreerida importhobuseid Eestis?

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi info

Eestis on võimalik registreerida välismaalt ostetud  hobune erinevates aretusühingutes (ESHKS; EHS, EHKAS). See aretusühing, kus hobune registreeritakse, jääb hobuse info haldajaks PRIA andmebaasis st. teistel aretusühingutel ei ole võimalik teatud infot lisada või muuta  – näit. hobuse ülevaatuste tulemusi jne. Seega aretusväärtusega hobune (mära või täkk) on mõttekas registreerida selle tõuraamatu kaudu, kus teda hiljem on plaanis kasutama hakata.

Toimingud:

  1. Hobusele tuleb tellida veterinaarsertifikaat päritoluriigist. Veterinaarsertifikaadi väljastab kohalik veterinaarkeskus ja see on reisil hobuse juures koos passiga.
  1. Hobuse jõudmisel Eestisse tuleb sellest teavitada aretusühingut 30 päeva jooksul ja esitada pass, veterinaarsertifikaat ning omandiõigust tõendav dokument (leping, arve või seletuskiri hobuse hankimise kohta) hobuse registreerimiseks.
  1. Kui imporditud mära on tiine, tuleb esitada koos passiga ka paaritustunnistus ja võimalusel varsa isa DNA sertifikaat.

ESHKS hinnakiri toiminguteks on järgmine:

  • Importhobuse registreerimine, kui imporditud hobune on sobiv ESH või ERP/EVP tõuraamatute aretusse (täkud, märad aretusprogrammide komponenttõugude nimekirjadest)  25/35 eurot (hinnad siin ja edaspidi: ESHKS liige/mitteliige)
  • Importhobuste registreerimine, kui imporditud hobune ei oma ESH või ERP/EVP aretuse jaoks aretusväärtust (ruunad, komponenttõugudesse mittekuuluvad hobused) 55/65 eurot
  • Omaniku muutus 10/20 eur

Tasuda tuleb nii registreerimise kui omaniku muutuse eest.

ESHKS kontaktid leiate www.estsporthorse.ee

Comments are closed.