Juhend sporditreeningute korraldamiseks siseruumides 19.augustist

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020 otsusega kaotati alates 19. augustist haridusasutustele kehtivad COVID-19 piirangud, sh ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel. Piiranguid asendavad Haridus-ja Teaduministeeriumi ja Terviseameti koostöös valminud juhised.

Seoses eelnevaga ei kehti huvitegevuse või noorsootöö raames juhendatud kuni 26a noorte sporditegevusele kuni 50% täituvuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud. Siseruumides sporditegevuse jätkamise uuendatud juhise leiate siit:

Juhend sporditegevuse jätkamiseks siseruumides alates 19. augustist

 

Comments are closed.