Käib Eesti Ratsaspordi Arendamise SA stipendiumide taotlemine

Eesti_Ratsaspordi_LiitRatsaliidu liikmesklubidel on kuni 31. märtsini 2015 võimalus esitada taotlusi Eesti Ratsaspordi Arendamise SA stipendiumi saamiseks.

Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile.

Taotlusi saab esitada kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Tondi 84, Tallinn (taotlus peab laekuma märgitud tööpäeva piires käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või elektrooniliselt digitaalallkirjaga aadressil info@ratsaliit.ee . Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul (hiljemalt 30.04.). Taotluse saamisel on eelis nendel klubidel, kes eelnevatel aastatel on taotlust saades esitanud oma projekti aruande õigeaegselt.
Info ja kontakt info@ratsaliit.ee.

Rohkem infot ja taotluse vormid leiab SIIT

Comments are closed.