Klubid, kellel on esitamata andmed Spordiregistrile

Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid peavad esitama 31. oktoobriks spordiregistrile 2020. a tegevusandmed ja 2019. majandusaasta tulude-kulude andmed.

Täname neid klubisid, kes on andmed õigeaegselt esitanud!
Kahjuks on esitamata andmed veel järgmistel klubidel:

Niitvälja RSK
Black Stallion
Saaremaa RSK
Hiiumaa RSK
MTÜ Avante
Audruranna RSK
Nõo RK
MTÜ Viru Ratsu
Suuresti RSK

Klubide andmete esitamine on otseses seoses riigipoolse rahalise toetusega ratsaspordile! On väga oluline, et see toimuks korrektselt ja õigeaegselt!
Klubidel, kes ei esita andmeid, pole õigust saada rahalisi toetusi (noortesporditoetust jne).

 

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt Kultuuriministri 17. augusti 2020 määruse nr 4 “Eesti spordiregistri põhimäärus” § 23 lg-le 1 ja 2 ning § 29 lg-le 1 ja 2.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID, Smart-ID, EU eID või pangalingi kaudu läbi riigi autentimisteenuse sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;

2) spordiregistrisse kandmata organisatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama organisatsiooni registreerimistaotluse (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Alates 2018. a kehtib spordiorganisatsioonidele tegevusandmete kindel uuendamise tähateg spordiregistris 1. septembrist kuni 31. oktoobrini (tegevusandmed). Teatud andmeid tuleb uuendada 30 päeva jooksul alates nende muutumisest aastaringselt (kontaktandmed, tegutsemise staatus, tegevusalad, tegevjuhi andmed, liikmesus ja esindatus rahvusvahelistes spordiorganisatstioonides, liikmeskond, treenerite ja juhendajate tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed). Seoses 2020. a kehtinud eriolukorra tõttu on 2020.a uus majandusaasta aruande esitamise tähtpäev 31. oktoober neile organisatsioonidele, kelle majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on ajavahemikus 12.03-31.08.2020.

Comments are closed.