Määrustike muudatused 2020. a ja amatööride klass

Enne 2020. a hooaja algust palume kõikidel sportlastel, treeneritel, klubide esindajatel ja võistluste korraldajatel tutvuda määrustike uuendustega. Uuendusena viiakse 2020. a sisse amatööride võistlusklass takistussõidus.

Amatööride klass takistussõidus

Harrastusspordi takistussõidu komitee ettepanekul ja koostöös hakkab lisaks harrastussportlase klassile 2020. a kehtima ka amatöörsportlaste klass.

Harrastajatele mõeldud Porsche Karika raames testiti 2018. a kahte eraldi võistlusklassi „Harrastajad“ ja „Amatöörid“. See andis erinevate oskuste ning taustaga sportlastele väljundi võistlemiseks ning säilis sportlik pinge ja motiveeritus. Samuti on viimase nelja aasta jooksul harrastajate sooritused tunduvalt paranenud, treenitakse eesmärgipärasemalt ja tuuakse sporti juurde uusi andekaid hobuseid. Seni kehtinud limiteeritud kõrgus (120 cm) ei võimalda aga klassiga liituda noortel ja endistel seenioritel, millele lisandub veel vanusepiirang (22 a).
Harrastaja definitsioon hõlmas väga erineva tausta, võimekuse ja ambitsiooniga sportlaseid. Kuna harrastajate arv takistussõidus on viimastel aastatel aga jõudsalt kasvanud, tundus aeg küps luua juurde amatööride klass, mis aitaks neid kitsaskohti vältida ja ratsaspordi harrastajatel spordi juures püsida. Uue klassiga tahetakse parandada konkurentsi ja võistlustel osalejate tase oleks ühtlasem. Uuendusega seonduvalt alandati harrastajate ja amatööride vanusepiiri 19. aastale.

Amatööri määratlusega takistussõidus saab tutvuda SIIN

Antud määratlus kehtib alates 01.01.2020. Amatööri staatuse taotlemine Ratsanetis on võimalik alates 03.01.2020.

Uuendatud harrastaja määratlusega saab tutvuda SIIN
Antud määratlus kehtib alates 01.01.2020. Seda on uuendatud seoses amatööride klassi loomisega takistussõidus.

Harrastajate edetabelite pidamise kord on leitav SIIT
Uuendused: takistussõidu kõrguste ümardamine allapoole ja punktide saamise max tase muutus madalamaks, koolisõidu edetabelisse lisandus L raskem tase.

Edetabelid

Uuendatud takistussõidu edetabelite pidamise kord asub SIIN

Tiitlivõistlused

Muudetud on SMV raskusastmeid.

  • Takistissõidu tase on 5 cm kõrgem ja väikeste ponide arvestuses kehtib lisatingimus, et arvestuse toimumiseks peab võistlusel osalema vähemalt 5 sportlast.
  • Lisatud on harrastajate ja amatööride raskusastmed.

Muudetud on EMV / MV raskusastmeid.

  • EMV-l takistussõidus on mõlemal päeval üks kõrgus. Väikeste ponide arvestuses kehtib osalejate arvule sama tingimus, mis SMV-l.
  • Rakendispordis on lisatud tingimus ponide ja hobuste EMV eraldi korraldamise kohta.
  • Lisatud on harrastajate ja amatööride MV info.

Takistussõidu tiitlivõistluste kvalifikatsioonidesse on lisatud amatöörid.

Kõikide eelpool nimetud muudatustega saab tutvuda SIIN

Muudetud tiitlivõistluste stardimaksud on leitavad SIIT

Muud muudatused

Võistlustel osalemise tingimustesse on lisatud amatööri osa. Vaata täpsemalt SIIT

Klubide edetabeli pidamise kord, lisatud on amatöörid. Vaata täpsemalt SIIT

Noortespordi toetusrahade kriteeriumid. Vaata täpsemalt SIIT

Comments are closed.