Ratsaliidu üldkogu toimub 3. mail kell 16.00

Kutsume Eesti Ratsaspordi Liidu liikmesklubisid 2018. aasta Üldkogule, mis toimub 3. mail Tallinnas.

Üldkogu toimub 03.05. kell 16-18.00 Tallinnas Navigatori ärimajas aadressil Laeva 2 (Soolalao vastas).

Palume igal ERL liikmel saata Üldkogule oma esindajana, kas äriregistri B-kaardil olev isik või allkirjaõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud või notariaalset volikirja omav isik. Registreerimine Üldkogule avatakse 15:45.

Üldkogu päevakord:

1. Üldkogu rakendamine: juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni, päevakorra ja kodukorra kinnitamine

2. ERL brändistrateegia esitlus                                  Mark Eikner ERL juhatuse liige

3. ERL 2017.a. tegevuse-ja  finantsaruanne           Siim Nõmmoja ERL peasekretär

– kaasettekanne               Jaagup Kallas Saare Ratsakeskus

4. ERL 2017.a. revisjonikomisjoni aruanne             Merike Varusk, revident

5. ERL 2017.a. tegevus-ja finantsaruande kinnitamine

7. ERL juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine

Comments are closed.