Takistussõidu harrastusspordi komitee kutsub harrastajaid mõttetalgutele

Mailis Timmi

Takistussõidu harrastusspordi komitee on maha pidanud esimesed koosolekud ning seadnud esimesed sihid käesoleva aasta tegevusteks. Ühe olulise ettevõtmisena soovitakse eeloleval suvel korraldada takistussõidu harrastajate mõttetalgud eesmärgiga leida ühine suund harrastusspordi lähituleviku planeerimiseks.

Jaanuaris kinnitas ratsaliidu juhatus takistussõidu harrastusspordi komitee liikmeteks Marika Einsteini, Kadri Vollmeri, Mailis Timmi, Urve Aaviku (komitee eesistuja) ja Priit Perna. Komitee puhul on tegemist takistussõiduga tegelevate harrastussportlaste huvisid esindava organiga, mille eesmärgiks on kaasata takistussõidu harrastajaid ERL töösse, koordineerida võistlusala arengut, tõsta ala sportlikku taset ning nõustada ERL tegevjuhtkonda võistlusala puudutavates küsimustes.

Takistussõidu harrastusspordi komitee on kaasatud ka Eesti ratsaspordi uue, tasemepõhise litsentsisüsteemi väljatöötamise protsessi eesmärgiga muuta uus süsteem atraktiivseks ka takistussõidu harrastajatele. Samuti on komitee eesmärgiks võtnud töötada käesoleval aastal välja ettepanekud eraldi amatööride võistlusklassi ellu kutsumiseks.

Selleks, et saada ülevaade tänaste harrastussportlaste ideedest ja seisukohtadest ning miks mitte ka lihtsalt koos toredasti vaba aega veeta, teeb komitee ettepaneku viia eeloleval suvel mõne suurürituse käigus läbi ühised mõttetalgud. Ootame Sind avaldama arvamust, kus ja millal suur kokkusaamine aset võiks leida. Selleks vasta küsimusele, vajutades SIIA.

Julgustame kõiki harrastussportlasi komiteega suhtlema ka enne ja pärast suvist ühisüritust ning edastama oma mõtteid ja ettepanekuid harrastusspordi edendamiseks Eestis e-mailile tsharrastajad@ratsaliit.ee .

Comments are closed.