Ratsanetis muutus klubisse lisamise ja klubist eemaldamise kord

Vastavalt juhatuse otsusele muutus ERL-i Üldmäärustiku Lisa 1 punkt 1.1. ja sellega seoses muutus ka Ratsanetis sportlaste klubisse lisamise ja eemaldamise kord.

Vastava juhatuse otsusega saab tutvuda siin lehel Juhatuse protokollid.

Üldmäärustiku Lisa 1 “Võistlustel osalemine” punkt 1.1. uus sõnastus klubilise kuuluvuse kohta on järgmine:

… • Isikul on fikseeritud ERLi liikmesklubi, mida ta võistlustel esindab.
Võistleja saab esindada ainult ühte klubi korraga. Klubi esindamisest teavitatakse ERLi läbi Ratsaneti sportlase enda ja esindatava klubi poolt. Informatsiooni sportlase poolt klubi esindamise lõpetamise kohta esitab Ratsaneti vahendusel kas vastav klubi või sportlane ise. Kui sportlane asub esindama uut klubi, siis uue klubi nimekirja lisamisega kaasneb üleminekutasu, v.a. klubivahetuse soodusperioodil, mis on igal aastal 1. – 31. detsembrini või muul ajal, kui isikul puuduvad sama aasta eelnevast perioodist võistlustulemused mõne teise klubi nimel.
Ratsaneti kanne ei oma õiguslikku tähendust liikmesklubi ja tema sportlaste vahelistes suhetes, samuti ei vabasta Ratsaneti kanne isikut või klubi võimalikest omavahelistest nõuetest.

Ratsanetis on tänasest tehtud ka vastavad muudatused. Peamised punktid seoses uuendusega on:

– Klubi nimekirja jäävad vaid võistlustel klubi esindavad sportlased. Esialgu on juba olemasolevad muud liikmed toodud välja eraldi, kuid juurde neid enam lisada ei saa.

– Klubi saavad esindada ainult Rohelist Kaarti omavad sportlased.

– Klubi esindamisest teavitatakse ERLi nii sportlase kui klubi poolt, s.t. kui üks osapool esitab Ratsanetis taotluse klubi esindamiseks, siis peab teine osapool taotluse kinnitama. Vajadusel saab esitatud taotluse vastavalt kas tühistada või tagasi lükata.

– Klubi esindamise saab Ratsanetis lõpetada sportlane või klubi ühepoolselt, teise osapoole kinnitust sellele enam ei nõuta.

– Klubivahetuse soodusperiood on edaspidi 1. – 31. detsembrini (varem 1. novembrist 31. detsembrini).

Comments are closed.