Tööd alustas uus ratsaklubi

Autor: Eliise Peelo

16. juunil kogunesid 32 harmoonilise hobukäsitluse huvilist Sõbra tallis Tartumaal Ratsaklubi Hobusega Harmoonias esimesele kohtumisele.

Värske klubi esimesel ühiskohtumisel jagasid oma kogemusi Elerin Innos ja Eda Vallimäe, kes on ühtlasi ratsaklubi asutajad. Pärast lühikest sissejuhatust demonstreerisid nad pealtvaatajatele oma hobukäsitluse meetodeid üheskoos enda treenitavate neljajalgsete sõpradega. Elerin ja šhetlandi poni Paul keskendusid käekõrval treeningu, maatöö ja klikkertreeningu põhimõtete näitlikustamisele, kuid sooritasid maast ka koondamise harjutusi nagu näiteks koondpeatus. Elerin rääkis ka sellest, kuidas on võimalik hobust treenida, kui temaga ratsutada ei soovi või see pole mingil põhjusel võimalik. Eda tutvustas oma treeningfilosoofiat kahe hobusega.

Elerin ja Paul näitasid, kuidas käib koondpeatuse (keharaskuse viimine tagajalgadele) õppimine maast. Foto: Anette Sikka

Esmalt demonstreeris ta puhtatõulise hispaania hobuse (PRE – Pura Raza Espanola) Limonciniga, kuidas alustada treeningut noorhobusega, kes on ärev; milliste „suhtlemisharjutustega“ alustada ning kuidas kordel ilma abivahenditeta õpetada hobusele ette-alla lõdvestust ning painet.

Noorhobuse Limoncini kordetamine kapsoniga, kasutades ratsutamiskunsti kordetamistehnikat. Foto: Anette Sikka

Teises demonstratsioonis keskendus Eda ratsutaja istaku oluliste osade tutvustamisele, näidates work-in-progress treeningut rehabilitatsioonis oleva eesti sporthobuse Wiktoriaga.

Eda demonstreeris ratsaniku tasakaalus istaku rolli hobuse lõdvestamisel ja biomehaaniliselt korrektsel liikumisel. Foto: Anette Sikka

Pärast demonstratsioone ning küsimuste-vastuste vooru arutati üheskoos erinevate klubiga seonduvate küsimuste üle nagu liikmete ja huviliste ootused klubi tegevusele, logo vajalikkus, keda soovitakse tuntumatest hobuinimestest näha Eestis treeningseminari või koolitust pidamas jms.

Ratsaklubi Hobusega Harmoonias liikmed ja huvilised esimesel ühiskohtumisel. Foto: Anette Sikka

Ratsaklubi Hobusega Harmoonias Klubi üheks olulisemaks eesmärgiks on levitada ja edendada harmoonilisi hobuste pidamise ja treenimise meetodeid Eestis ning ühendada sarnaste huvidega hobuinimesi, pakkudes neile hariduslikke ja sotsiaalseid  klubi- ning ühistegevusi. Edendada soovitakse hobustega seotud harrastustegevust, mis ei ole suunatud saavutusspordile, muuhulgas näiteks loomulik hobukäsitlus (horsemanship/maatöö), käekõrval treening, sirgsustreening, akadeemiline ratsutamiskunst, klassikaline ratsastus, vabatreening, working equitation, agility jmt.

Klubi ühendab igas vanuses hobuhuvilisi, kes jagavad ühiseid hobuste pidamise ja treenimise väärtuseid. Näiteks suhtub liige hobustesse armastuse, kannatlikkuse ja empaatiaga, treenides ja pidades neid viisil, mis ei kahjusta nende füüsilist ega vaimset tervist. Samuti näeb ta hobuse treenimises nii hobuse kui ratsaniku keha ja meele arendamise võimalust. Oluline rõhk on ka oma tegevuses äärmuslikkusesse kaldumise ja dogmade vältimisel, olles sealjuures avatud enda harimisele nii ajaloolistes ratsutamiskunsti kui ka tänapäevastes hipoloogia (equine science) praktikates. Võistlusspordi harrastamine ei lähe Ratsaklubi Hobusega Harmoonias liikmestaatusega vastuollu, kui liige tugineb sealjuures klassikalise ratsastuse, hea hobukäsitluse ja klubi põhimõtetele.

Lisainfot Ratsaklubi Hobusega Harmoonias kohta (sh kuidas liituda) saab SIIT.

Facebookis saab klubi tegemistel silma peal hoida lehel ’Ratsaklubi Hobusega Harmoonias’.

Viimane ratsaklubi poolt korraldatud üritus, kus sai näha eelmainitud põhimõtete rakendamist praktikas, oli akadeemilise ratsutamiskunsti meistri Marius Schneideri (GER) kahepäevane treeningseminar. Seminar toimus 27.-28. juulil 2019 Säreveres. 2020. aastal treenib Marius kõiki huvilisi 25.-26. juulil. Rohkem infot Mariuse kohta SIIN.

Comments are closed.