Uus Veskimetsa Ratsakeskus

Juba pea 25 aastat elavad Tallinnas, Paldiski mnt. Veskimetsa ratsakeskuses hobused. Ratsabaas ehitati tookord väikese saladuskatte all, kuna 80-datel oli riik keelustanud kõikide uute spordibaaside ehitamise. Põhjuseks Olümpiamängudest tingitud rahapuudus. Veskimetsa rajamisel olid siis füüsiliselt abiks kõik treenerid, direktorid ja ratsastajad.
Muutunud ei ole keskuse välimuses selle 25 aastaga suurt midagi – lihtsalt ajahammas on teinud oma töö. Nii otsustati, et ratsaspordi arengut silmas pidades on vaja uut, kaasaegsemat keskust ja võistluspaika.

Projekti areng
2007. aastal kehtestatud detailplaneering näeb ette, et Paldiski maantee 135 krundile ehitatakse kaasaegne, rahvusvahelistele nõuetele vastav ratsakeskus. Sinna tuleb vähemalt kaks maneeži ning nii palju tallikohti, et rahvusvaheliste ratsavõistluste korral saaksid tippsportlased kaasa võtta vajalikul hulgal hobuseid. Kavandatud on ka võimalused suurejooneliste hobusekasvatuse näituste ja oksjonite korraldamiseks. Lisaks on plaanis ehitada hotell, et sportlased ja hobuste omanikud ei peaks oma kallite ratsude juurest kaugele minema. Keskuses on ette nähtud ruumid treenerite ja ratsutamisõpetajate väljaõppe korraldamiseks.

Tallinna linnavolikogu otsustas oma 16.06.11. istungil seada Veskimetsa Ratsakeskuse, linnale kuuluvale rohkem kui üheksa hektari suurusele maatükile, hoonestusõigus OÜ Ratsasasport kasuks.

Veskimetsa Ratsaspordibaasi planeerimiseks korraldatud arhitektuurikonkursi võitis 2012 aastal Indrek Allmanni arhitektuuribüroo Pluss esitatud võistlustöö. Võistlustöö kandvaks ideeks on ratsaspordibaasi territooriumi sidumine ümbritseva linnakoega, kavandades avalikult kasutatava kergliiklustee, mis ühendab loomaaia esise bussipeatuse Tuuleveski tänavaga. Tugev visuaalne telg poolitab maa-ala, jagades selle funktsionaalselt vahetult ratsaspordi ja hobustega seotud alaks. Tagades piirkonna elanikele täiendava loogilise liikumissuuna, võimaldab valitud asendiplaaniline lahendus ühtlasi vahetut visuaalset kontakti hobustega ka neile, kes muidu ratsaspordiga igapäevaselt kokku ei puutu.