Ametnik

Sellele leheküljele on koondatud Ratsaliidu ametnike nimekirjad, määrustikud ja muu ametnike tööd puudutav info.

Kindlasti vajalik materjal võistluste korraldajatele!