Harrastusspordi uuring 2016

Käesoleva aasta alguses viis Eesti Ratsaspordi Liit läbi mahuka harrastussporti puudutava uuringu, milles osales üle 400 ratsasportlase. Küsitluse eesmärk oli uurida harrastajate treenimise ja võistlustel osalemise kohta ning koguda mõtteid harrastusspordi paremaks korralduseks lähitulevikus. 

Tänavune küsitlus oli osaliselt kordusuuring, esimene taoline küsitlus toimus 2013. a alguses ja koguti andmeid 2012. aasta hooaja kohta. Kõrvutades nende kahe uuringu tulemusi on selgelt näha positiivsed trendid Eesti harrastusratsutamises. Nii selgub, et võrreldes 3 aasta taguse ajaga on harrastajad muutunud spordis tunduvalt aktiivsemaks. Nad osalevad rohkem võistlustel, teevad rohkem trenni, misläbi on ka nende panus sporti suurem.

Pikemalt saab lugeda uuringu raportist.

Uuringu raporti saate alla laadida allolevast lingist:

Harrastusspordi uuring 2016