Ratsaspordis osalemise arengumudel

Ratsaspordis osalemise arengumudel kirjeldab võimalikku teekonda algajast tippratsanikuni. Mudel näitab, millises vanuses tuleb ratsaspordis erinevate kehaliste võimete arendamisele tähelepanu pöörata, milline on optimaalne võistluskoormus ja treeningeesmärgid. Arengumudel on koostatud kolme olümpiala – takistussõidu, koolisõidu ja kolmevõistluse näitel – ja  on mõeldud abimaterjalina eelkõige treeneritele ja lapsevanematele.

Käesolev arengumudel püüab näidata teekonda algtasemest tippsporti, arvestades igal arenguetapil sportlase füüsiliste ja psühholoogiliste vajadustega. Sarnased arengumudelid on välja töötatud ja tulemuslikult rakendatud mitmetes suurtes ratsaspordimaades.

Mudel on jagatud iga spordala lõikes erinevateks tasemeteks: ratsutamisega alustamine, ratsutama õppimine, harrastussport, saavutussport, eliitsport ja tippsport. Igal tasemel on välja toodud soovitused treeningute korraldamise, sisu ja sageduse ning võistlemise kohta.

Mudeli väljatöötamist toetas Eesti Olümpiakomitee projekti „Emad ja tütred ratsaspordis: füüsilist ja psühholoogilist arengut arvestatava treeningmudeli väljatöötamine” raames.

 

 

Dokumendi saad alla laadida SIIT