Tallidest Eestis

Kui soovid ratsutama õppida või end mõnel kindlal ratsaspordialal arendada, siis tuleb selleks kõigepealt leida oma huvide ja eesmärkide jaoks sobiv tall. Paljudel tallidel on oma spetsialiseerumine, osades meie tallides aga saab harrastada ka mitmeid erinevaid ratsadistsipliine.

2007. aastal alustas Eesti Ratsaspordi Liit (ERL) ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete ja tallide tunnustamist. Eelkõige tunnustatakse ERL-i poolt neid ettevõtteid ja talle, mille ruumides tegutsevad ERL liikmesklubid. Atesteerimine on vajalik eelkõige hobuste heaolu tagamiseks aga kindlasti ka kliendile kvaliteedigarantiiks, tallitöötajate jaoks tööandja kvaliteedigarantiiks ning teenuse pakkujale “kvaliteedimärgiks”.

ERL poolt atesteeritud talle on Eestis juba 18, ratsakoole 7 ja ratsutamisteenuse pakkujaid 5. Soovitame enne talli teenuse kasutamist kindlasti uurida, kas tegemist on ERL’i poolt atesteeritud talliga – nii on tagatud parim teenuse kvaliteet. Kui oled algaja ratsanik, siis on kasulik jälgida, kas valitud tall osaleb ka Rohelise Kaardi programmis!

Tall on hobuse kodu, kus ta viibib suurema osa ööpäevast. Inimesed peavad käituma tallis nii, et nad hobuseid ei häiriks ega ehmataks. Igaüks, kes tallis liigub, peab silmas pidama üldist korda ja turvalisust. Tutvu kindlasti ka ohutusnõuetega tallis.