KASULIKKU LUGEMIST

Tere tulemast hobuste maailma!

Kõrvalolevast menüüst leiate artikleid hobuste ja ratsaspordi kohta. Artiklid on ära jagatud jagatud teemade kaupa, nii et info leidmine spetsiifiliste asjade kohta oleks lihtsam. Artiklite kogumit on plaanis pidevalt täiendada, igasugu ettepanekud selle kohta on teretulnud!

Erilist tähelepanu oleme pööranud ohutusele ratsaspordis ja üldse hobustega tegelemisel – nii et kindlasti soovitame tutvuda just selle teema alla kuuluvate artiklitega.

Hobused on loomult sõbralikud ja intelligentsed loomad – samas on nad suured, väga tugevad ning tihti ettearvamatud. Et hobustega õigesti ümber käia ning tagada nende igakülgne heaolu, peab inimene tundma ja mõistma nende olemust ja mõttemaailma. Hobused on karjaloomad. Karja kuulumine pakub neile kaitset ning annab kindlustunde. Ohu märkamisel võib neil avalduda põgenemisinstinkt. Samuti on hobuste maailmas oma kindel hierarhia. Hobuste käsitlemisel peab arvestama, et võimupiirid pannakse paika ka hobuse ja ratsaniku vahelistes suhetes, seetõttu peab ratsanik olema alati tasakaalukas, kindel ja järjepidev. Ükskõik kui hästi hobune treenitud poleks, võib ta suvalisel hetkel ehmatada. Paanikasse sattunud hobune tegutseb instinktide ajel ning temast endast võib saada ohuallikas.

Hobuse käsitlemine on suur vastutus ning igaüks, kes hobuse boksist välja viib, vastutab mitte ainult selle hobuse, vaid ka teiste hobuste ja ratsutajate turvalisuse eest. Sellepärast on välja kujunenud hulk reegleid, mida tuleb kõigil kindlasti teada ja järgida. Sama oluline on hobuste käitumisest aru saada ning tunda nende hooldamise põhinõudeid, sest mõnikord võib heasoovlik kuid asjatundmatu inimene hobusele hoopis kahju teha.

Põhjalikumaid teadmisi jagab Rohelise Kaardi programm, mille õppematerjalid puudutavad seda teemat laiemalt. Infot Rohelise Kaardi (RK) programmi kohta leiad Rohelise Kaardi leheküljelt!