FEI säilitab agressorriikide sportlastele kehtestatud keelu

FEI kinnitas täna avaldatud pressiteates, et Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud ei ole FEI võistlustele lubatud.
FEI pidas vajalikuks korrata oma varasemat seisukohta ning täna avaldatud pressiteates märgiti, et FEI juhatus arutas 28. märtsil Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovitatud raamistikku Venemaa ja Valgevene neutraalsete sportlaste naasmiseks rahvusvahelistele võistlustele. FEI president Ingmar De Vos lisas: “Kuigi ROK ei ole teinud ühtegi otsust Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise kohta 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel, on FEI juhatuse seisukoht, et praeguses etapis ei saa sportlaste neutraalsust piisavalt rahuldavalt määratleda ja hinnata. FEI-l puuduvad vajalikud vahendid, et õiglaselt ja objektiivselt hinnata üksikute neutraalsete sportlaste ja tugipersonali osalemistingimusi nagu on sätestatud ROK-i soovitustes.”
See tähendab, et jätkuvalt on kõigil Venemaa ja Valgevene sportlastel, hobustel ja ametnikel keelatud osaleda FEI võistlustel. Kooskõlas ROKi kehtestatud sanktsioonidega ei kanta 2023. aasta FEI kalendrisse ka ühtegi Venemaal ja Valgevenes korraldatud FEI üritust. Ametnikele suunatud kursused ja muud FEI tegevused, mis oli kavas viia läbi 2023. aastal Venemaal ja Valgevenes, on tühistatud või mujale üle viidud ning kõik FEI solidaarsuse projektid Venemaal ja Valgevenes jäävad külmutatuks.
FEI president De Vos lisas lõpetuseks: “Juhatus kinnitab veel kord oma täielikku toetust Ukraina rahvale, kes on tohutult kannatanud ning tõotab oma jätkuvat solidaarsust ja toetust Ukraina ratsaspordi kogukonnale FEI solidaarsusabifondi kaudu.”
Täispika pressiteatega saab tutvuda SIIN.

FEI president Ingmar De Vos, autor: FEI

Comments are closed.