Üldkogu 08.06.2021

Kutsume Eesti Ratsaspordi Liidu liikmesklubisid 2021. aasta Üldkogule, mis toimub 8. juunil Tallinnas.

Üldkogu toimub 08.06. kell 15-17.00 Tallinnas (asukoht täpsustamisel, sõltub osavõtjate arvust). Palume oma osavõtust teada anda hiljemalt 31.05!!!

Palume igal ERL liikmel saata Üldkogule oma esindajana, kas äriregistri B-kaardil olev isik või allkirjaõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud või notariaalset volikirja omav isik. Registreerimine Üldkogule avatakse 14:45.

Üldkogu päevakord:

  1. Üldkogu rakendamine: juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni, päevakorra ja kodukorra kinnitamine
  2. ERL 2020.a. tegevuse-ja  finantsaruanne – Riina Pill, ERL peasekretär
  3. ERL 2020.a. revisjonikomisjoni aruanne – Andres Tõnissoo, revisjonikomisjoni liige
  4. ERL 2020.a. tegevus-ja finantsaruande kinnitamine
  5. ERL arengukava 2021 – 2030
  6. ERL juhatuse liikmete valimine
  7. ERL revisjonikomisjoni valimine

Comments are closed.