Välisvõistluselt Eestisse tagasi tulemise reeglid

Täpsemad juhised välismaalt võistlustelt Eestisse naasvatele sportlastele ja nende tiimidele.

 1. Isolatsioon ja testimine

Eestisse tulnud inimestele kehtivad reeglid on leitavad Välisministeeriumi kodulehel.

 • 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

//Ajavahemikul 26.04-02.05 ei pea isolatsiooni jääma Soomest, Maltast, Iirimaalt ja Portugalist tulijad https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele//

 • Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopa riikidest kui ka väljaspoolt Euroopat):
 1. inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;
 2. inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.
 3. Testi tegemise päeva loetakse 0 päevaks, Piiriületuse päeva loetakse 1 päevaks.
 4. Kuuenda päeva testimise kohta leiad rohkem informatsiooni: https://koroonatestimine.ee/. Vajaliku info leidmiseks tuleb vajutada esilehel rubriigile: Patsiendile ning sealt alt valida Reisilt naasmine.
 5. lasteaia- ja kooliealistel soovitame olla 10 päeva isolatsioonis enne kollektiivi naasmist.
 1. Isolatsiooni reeglid

– isolatsioonis olles vältige teiste inimestega kohtumisi.
– söögi jm eluksvajaliku hankimiseks paluge abi lähedastelt/sõpradelt.
– kui tekib vältimatu vajadus välja minemiseks, siis kanna kindlasti maski ja hoia teiste inimestega distantsi ning väldi kohtumisi siseruumides.

 1. Kui tekivad haigussümptomid

– võtke ühendust oma perearstiga või kui perearstiga ühendust ei ole võimalik saada, helistage perearsti nõuandeliinile 1220.

——–

Veel lisainfot

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks:

 • täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi, kuid seda vaid tööandja otsusel;
 • osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel;
 • naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes:

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.
 3. kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;
 4. kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
 5. kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 6. kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 7. kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 8. kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 9. kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;
 10. kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;
 11. kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Comments are closed.