Valmis ratsutamisõppe raamõppekava

Käesolev õppekava on mõeldud abivahendina ratsakoolidele. Samuti võivad selle oma õppekava loomisel aluseks võtta teised ratsutamisõpet pakkuvad organisatsioonid.

Raamõppekava on loodud selleks, et kõigil ratsutamisõppe pakkujatel kujuneks ratsutamisõppe alustest ja protsessist ühtne arusaam. Raamõppekava annab ratsakoolide ja klubide treeneritele juhtnöörid, kuidas viia oma õpilaste oskused-teadmised õppekavas märgitud tasemeteni.

Raamõppekavaga saab tutvuda SIIN

Õppekava olemus, struktuur ja õiguslik seisund

Comments are closed.