Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel nüüdsest uus koduleht

Meil on nüüd hea meel teatada, et on valminud EADSE uus koduleht – www.eadse.ee, kuhu on koondatud info ausa spordi valdkonnaga seotud uudiste, regulatsioonide, juhiste ja koolitusmaterjalide näol.

Sportlastele, tugipersonalile ja spordialaliitudele kasutamiseks loodud kodulehel on eraldi lehekülg, kus asub EADSE teemavaldkondade kokkuvõttev info, vt – https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/.

Lehekülje sisu uuendame omalt poolt operatiivselt, millega kindlustame kõige ajakohasema teabe ühtse kättesaadavuse kõigile spordiorganisatsioonidele (nt jõustub 1. jaanuarist 2021 uus WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid jne).

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on oma eesmärkide saavutamiseks tegelenud koostöövõrgustiku loomisega, sh kaardistanud probleemid ja täpsustanud alaliitudega ühistegevused nii dopingutestimise kui koolitustegevuse valdkonnas. Lisaks dopinguvastasele ennetustegevusele tegeleb EADSE spordivõistluste manipuleerimise ning väärkohtlemise ja ahistamise vastase ennetustegevusega, samuti spordivõistluste turvalisuse teemaga.

Comments are closed.