Juhend sporditreeningute korraldamiseks 5. detsembrist

Vabariigi Valitsuse 3. ja 4. detsembri 2020 otsustega muudeti COVID19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid. Edastame uuendatud juhised võistluste ning sporditegevuse korraldamiseks.

Olulisemad muudatused on järgmised:

  • Spordi- ja liikumisürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.
  • Ida-Virumaal siseruumides toimuv huvitegevus, huviharidus, sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) On tagatud individuaaltegevus;

2) Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

3) Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

4) Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;

5) Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt;

6) Spordivõistluse korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest.

Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel ning puudega isikute tegevustele.

NB! Tulenevalt raskenevast epidemioloogilisest olukorrast palume kriitiliselt hinnata võistlustegevuse ning kontaktsete grupitreeningute toimumise vajalikkust. Soovitame võimalusel need edasi lükata, et vähendada erinevate gruppide omavahelist kokkupuutumise riski ja seeläbi aidata kaasa viiruse leviku taandumisele.

Juhend sporditegevuse jätkamiseks alates 5. detsembrist

Comments are closed.