Eesti Hobumajanduse Liit tähistab oma sündi erilehega

EHML-logo_999Äsja asutatud Eesti Hobumajanduse Liit (EHML) koostas hobumajandusele pühendatud 16-leheküljelise erilehe, mis ilmub täna, 26.veebruaril, Maalehe vahel. Lehe eesmärgiks on kajastada Eesti hobumajanduse hetkeseisu, probleemkohti ja pakkuda võimalikke tulevikuperspektiive, samuti tutvustada uue liidu tegevust ja eesmärke.

Erilehest leiab põnevaid fakte, lugusid ja kasulikku infot nii tavalugeja, kui ka selles sektoris töötav inimene. Sõna saavad hobumajandusega seotud oma valdkonna spetsialistid, samuti põllumajandusminister Ivari Padar, kes muuhulgas kirjeldab, millisena näeb Eesti riik hobumajanduse valdkonda tänasel päeval ja tulevikus.

Vajadusest hobusekasvatuse katusorganisatsiooni järele on Eestis räägitud palju aastaid. Selleks, et tagada hobumajanduse jätkuv areng, asutasid Eesti suuremad tõuraamatute pidajad ja ohustatud tõugude säilitajad, ratsaspordi ja traaviliit 1.2.2015 Eesti Hobumajanduse Liidu. EHML-iga liituma on oodatud ka kõik teised aretusühingud ning hobumajanduse sektori arengu jaoks oluliste huvigruppide esindusorganisatsioonid, nagu veterinaarid, rautussepad, ratsastajad, ratsatalu pidajad ja treenerid.
„Me usume, et hobumajandusel Eestis on tulevikku. Hobumajandus on Euroopas üks väheseid stabiilselt kasvavaid (u.5% aastas) majandusharusid. Kui Eestis on ligi 9 hobust 1000 elaniku kohta, siis Euroopa keskmine näitaja on umbes 13 aga Taanis üle 27-e ja Rootsis üle 30-ne,“ sõnas Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liige ja Eesti Hobumajanduse Liidu asutamise üks eestvedajatest Marti Hääl. „Hobumajanduse potentsiaal on täna küll teistsugune kui pea sajand tagasi, kuid mitte sugugi väiksem ega vähem tähtis. Aastal 2020+ võiks hobumajandus Eestis olla 4000 otsest täistöökohta ja käive üle 50 miljoni euro,“ usub ta.

EHML-i asutajaliikmed väärtustavad hobuorganisatsioonide suuremat koostööd, kus eeskujuks võiks võtta Lääne-Euroopa spordi- ja aretusorganisatsioonid. Hobumajandus, mis hõlmab endas sporti, aretust, maaturismi ja neid toetavaid tegevusi, moodustab arvestatava osa kogu Eesti majandusest ja seetõttu on EHML-i tähtsaimateks ülesanneteks „märgata” ühisosa ning selgitada kõiki osapooli kaasates välja ühised eesmärgid ja tegevused, seistes nende eest kõigi nimel riigi või rahvusvaheliste organisatsioonidega suheldes.

EHML asutajad on Eesti Ratsaspordi Liit, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Traaviliit ja Eesti Hobuse Kaitse Ühing. Liitumiseks on avalduse esitanud veel kaks VTA poolt tunnustatud tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolli läbiviimise õigusega seltsi: MTÜ Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts ja MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing.

Eesti Hobumajanduse Liidu erilehe esikaas_veeb_999

Comments are closed.