Ratsakoolide ja klubide tunnustamine

Eesti Ratsaspordi Liit (ERL) tunnustab ratsutamisteenust ja -koolitust pakkuvaid klubisid ja ratsakoole vastavalt allolevatele eesmärkidele, eeldustele ja tingimustele.

Tunnustamise viib läbi ERL-i juures moodustatud hindamiskomisjon.

I   Eesmärgid

Ratsutamisteenust ja -koolitust pakkuvate klubide ja ratsakoolide tunnustamise eesmärgiks on kvaliteetse ning ühtlustatud ratsutamisteenuse ja -koolituse tagamine Eestis.

Tunnustamise tulemusena:

 1. avaldatakse tunnustatud ratsakoolide ja klubide nimekiri ERL-i kodulehel.
 2. ratsakoolid ja klubid saavad toetusprojektide taotlustes viidata saadud tunnustusele.
 3. ratsakoolidel ja klubidel on võimalus avaldada portaalis Hobumaailm.ee üks tasuta reklaami- või sisuturundusartikkel.

II Tunnustamine

 1. Tunnustamise soovi edastab ratsakooli või klubi esindaja registreerimisvormi kaudu “Ratsakoolide ja klubide tunnustuse taotlemine“.
 2. Tunnustamime on tasuline. Täpne hind ERL-i hinnakirjas.
 3. Tunnustus kehtib kuni 4 aastat.
 4. Tunnustamine toimub registreerimisel esitatud andmete ja kohtvaatluse alusel.
 5. Kohtvaatlust teostatakse kevad-suvisel perioodil.
 6. Peale tunnustuse kinnitamist on ratsakoolil/klubil kohustus kahe (2) aasta pärast teha esialgsetele tingimustele vastavuse kontroll. Samuti on vajalik ERL-i teavitada  tähtsamatest muudatustest (näit. treeneri muutus).
 7. Tunnustuse kehtivuse ajal võib ERL teostada pistelist kontrolli tuvastamaks puudujääke teenuse/ratsutamisõppe pakkumisel.
 8. Tunnustuse perioodil puudujääkide või rikkumiste ilmnemisel on komisjonil õigus teha märgukiri puuduste kõrvaldamiseks, vähendada taset või tunnistada varem antud tunnustus kehtetuks.
 9. ERL võib teha ettepanekuid ja soovitusi teenuse kvaliteedi parendamiseks.
 10. Tunnustatakse kolme (3) kriteeriumi järgi:
  I   ratsutamisõpe – õppekava alusel (sisaldab teooriat ja praktikat), treeneritöö, treenerid, tunniplaan, koduleht;
  II  hobused – pidamine, koormus, varustus;
  III taristu – ratsutamise koht, riietusruumid, jäätmekäitlus, abiruumid, takistused;
 1. Ühte ratsakooli/klubi hindab üksteisest sõltumatult vähemalt kaks eksperti.
 2. Klubi/ratsakooli hinnatakse kriteeriumide kaupa hindamisskaalal 0-3 punktiga, Madalaim hinne on 0 ja kõrgeim 3. Mõningaid kriteeriume on võimalik hinnata vaid hindega 0 või 3.
 3. Tulemus selgub keskmise hindena.
 4. Tärnide jaotus:
  1*   58,60% – kuni järgmise taseme min. protsendini
  2*   69,64% – kuni järgmise taseme min. protsendini
  3*   84,13% -100%
 5. Kui hindamisel on saadud ükskõik millises kategoorias hinne 0, siis ei anta välja kokkuvõttes kõrgemat taset kui 2*.
 6. Hindamisleht allkirjastatakse hindamist teostanud eksperdi poolt. Kõik 0 või 1 punktiga hinnatud kriteeriumi juurde lisab hindaja märkuse.

III  Eeldused tunnustamise taotlemiseks

 1. Ratsakoolis/klubis peab treeninguid läbi viima vähemalt üks (1) EOK poolt tunnustatud treener (EKR-3 tase, soovituslikult kõrgem tase)
 2. Ratsakoolis/klubis on ratsutamisõppeks kasutusel vähemalt 4 hobust/poni, kes ei ole nooremad, kui nelja (4) aastased, ei ole täkud ega imetavad märad ning kellel kasutatakse korrektset varustust.
 3. Pakutavad teenused peavad olema avalikult kättesaadavad internetis (hinnakiri, tunniplaan, tundidesse registreerimise tingimused, treenerite nimekiri ja kontaktid).
 4. Soovituslik on korrapärane ja eesmärkidele suunatud ratsutamis- ning teooriaõpe mis toimub vastavalt EHIS-s registreeritud õppekavale.
 5. Hobuste pidamise tingimused peavad vastama üldkehtivatele nõuetele ning nende hindamisel võetakse aluseks bokside seisukord, söötmine/jootmine, koplite olemasolu ja korrapärane liikumisvõimalus.
 6. Talli üldmulje peab olema korrektne ja ohutu nii inimestele, kui hobustele. Jäätmekäitlus peab olema korraldatud.
 7. Treeningväljak peab olema piiratud suletava taraga ning varustatud harrastavatele spordialadele vajaliku treeningvarustusega. Tungivalt soovituslik on maneeži olemasolu.

Hindamiskomisjonile esitatavad dokumendid kohtvaatlusel

 1. Tunnihobuste kasutamise päevik (hobuste kasutamine treeninguteks, kopeldamise – ja jalutusaia graafik).
 2. Ohutustehnikaalased- ja sisekorraeeskirjad peavad olema nähtaval kõigile.

 

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Ratsakoolide ja klubide tunnustamine

21/05/2021 – 19:43Ava dokument328