Kohtuniku PRAKTIKA

PRAKTIKA (Sit-in) JUHEND

Vastavalt uuele kohtunike kategooriate süsteemile alates 2014.a. on kohtunke koolitussüsteemi tähtsaks osaks praktika ehk “Sit-in”.

Praktikat võib sooritada kõikidel ERL kalenderplaani võistlustel. Selleks istub praktika sooritaja skeemi ajal koos juhendamiseks kvalifitseeritud kohtunikuga, kes esitab talle võimaluste piires skeemi jooksul küsimusi ning laseb panna hindeid ning kommentaare. Praktika ühel võistlusel peaks hõlmama vähemalt 8 nõutud tasemel ratsanikku. Kui vajaliku taseme klassis pole piisavalt ratsanikke, siis võib lisaks arvestada samal võistlusel ka taseme võrra madalamat või kõrgemat klassi.

Praktika_tabel

Praktika sooritaja:
1. Lepib juhendajaga praktika suhtes kokku vähemalt paar päeva enne võistlust.
2. Saab kinnituse korraldajalt, et juhendaja hindab vajalikke klasse.
3. Toob praktikale kaasa välja trükitud ja täidetud praktikalehe.
4. Tunneb hästi skeemi ning on võimeine välja pakkuma hindeid ja kommentaare.
4. Pärast praktika sooritamist laseb juhendajal anda praktikalehele hinnangu ja allkirja.
5. Saadab info praktikalehelt netipõhise vormi kaudu ERL-i hiljemalt 14 päeva pärast võistlust. Hilisema saatmise korral praktika arvesse ei lähe.
6. Hoiab alles praktikalehe originaali, juhul kui atesteerimiskomisjon peaks seda nõudma.

Juhendaja:
1. Veendub et prakika sooritaja on oma käitumise, välimuse ning suhtumise poolest sobilik kandidaat kategooria säilitamiseks või tõstmiseks.
2. Küsib praktika sooritajalt skeemi ajal või vaheaegadel küsimusi koolisõidu hindamise aluste kohta.
3. Laseb soovitada hindeid harjutuste eest, kommentaare ja üldhindeid kui selleks on aega ja võimalust ning teeb vajaduse korral koheselt parandusi.
4. Hindab praktika sooritaja teadmisi, otsustusvõimet, tempot ning tehnilise terminoloogia valdamist kommentaarides.
5. Praktika lõpus informeerib praktika sooritajat tema tugevatest ja nõrkadest külgedest, annab juhendeid edaspidiseks tööks. Samuti annab ta hinnangu ja allkirja praktikalehele.
6. Kui praktika sooritaja on saatnud praktika tulemused elektroonilisel teel ERL-i, siis saab juhendaja e-posti teel sellest koopia, et kontrollida info õigsust.

PRAKTIKALEHT PRAKTIKA ARUANNE (elektrooniline link) Lae alla PRAKTIKA JUHEND PDF formaadis