Koolisõidukohtunike projekt 2013-2014

KohtunikudERL koostöös FEI-ga viib 2013-2014 a. läbi projekti, mille eesmärgiks on meie praeguse koolisõidukohtunike kategooriate süsteemi ümberkorraldamine ja KS kohtunike atesteerimine.

Eesti koolisõidu kui spordi edendamine on meie kõigi ühine eesmärk. Viimase paari aasta jooksul on FEI astunud suuri samme kohtunike kategooriate süsteemi ümber kujundamiseks, sest just kohtunikud peavad andma õige suuna võistlusspordi arenguks. Kohtunikel on spordi ees suur vastutus, see aga eeldab respekti sportlaste ja treenerite poolt. See projekt sai eelkõige ette võetud meie kohtunike kogukonna ja kohtuniku staatuse usaldusväärsuse tugevdamiseks ning abiks ja motivatsiooniks kohtunike enesearendamisel. Kuna spordi edendamine sõltub paljuski meie kohtunike ja treenerite koostööst, siis on ühisprojekti teiseks põhisuunaks ka treenerite ja kohtunike koostöö süvendamine.

Projekti ajastusest tulenevalt viiakse 2013 aasta aprillis kavas olnud kohtunike atesteerimine üle hooaja lõppu.

Projekti otsesteks eesmärkideks on:

  • Kohtunike kategooriate süsteemi lihtsustamine ja kaasajastamine FEI uuendatud kohtunike süsteemi eeskujul
  • Konkreetsema, uute kategooriatega seotud haridussüsteemi loomine kohtunikele
  • Selgemad ja rangemad nõuded kategooria säilitamisele ja tõstmisele, laiemate võimaluste leidmine kohtunikele enesearendamiseks ning kohtunike motivatsiooni ja aktiivsuse tõstmiseks
  • Pädevate ning end aktiivselt täiendavate kohtunike edutamine
  • Kohtunike ja treenerite koostöö arendamine

majastukelj

Projektis osaleb FEI poolt määratud spetsialist, FEI 4* kohtunik Maja Å tukelj Sloveeniast, kes külastab projekti käigus Eestit kolm korda ning aitab meid kohtunike koolitamisel ning atesteerimisel.

Maja Å tukelj on suure kogemustepagasiga koolitaja ja kohtunik, kes hindab palju nii Kesk- kui Lääne-Euroopa liigas ning on samalaadsete koolitusprojektidega tegelenud ka varem.

Kõik projekti raames kavas olevad koolitused on suunatud meie koolisõidukohtunikele ja treeneritele, kuid avatud ka sportlastele ja huvilistele. Kohtunikke ei atesteerita mitte ainult proovihindamiste järgi, vaid lisaks sellele arvestatakse nende töökogemust, läbitud täiendkoolitusi ning aktiivsust antud projekti koolitustel osalemisel. Kohtunikud, kes ei osale koolitusprojektis ega täida nõutavaid taasatesteerimise tingimusi, kustutatakse kohtunike nimekirjast.

Siin saate tutvuda UUE KOHTUNIKE KATEGOORIATE SÜSTEEMIGA!

Projekti ajakava:

Aeg Koht Koolituse sisu ja eesmärk
09-10.03.2013 Tallinn, Saku Suurhall / Tartu, Ecu Tallid Täiendkoolitus kohtunikele ja treeneritele videomaterjalide põhjal, arutluse vormis. A, L, M ja R tasemed.
Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks maikuus toimuva koolituse ajal läbi viidavateks proovihindamisteks.
Eriti soovitav on osalemine kategooriat tõsta soovivatele kohtunikele, uutele KK kandidaatidele ja (taas-) atesteerimist taotlevatele koolisõidutreeneritele.
Koolitust viivad läbi Eva-Maria Vint-Warmington ja Marika Vunder.
03.-05.05.2013 Vääna Ratsakeskus Kolmepäevane kursus, mille eesmärgiks on Eesti KS kohtunike üldise taseme määramine, kohtunike kategooriate süsteemi uuendamine ning kohtunike atesteerimise tingimuste täpsustamine.
Kursust viib läbi Maja Å tukelj, FEI 4* kohtunik.
Orienteeruv ajakava:

  1. Reede – alates lõunast  teooria
  2. Laupäev – proovihindamised
  3. Pühapäev – Proovihindamiste arutelu

Proovihindamised on mõeldud praktikana, nende põhjal otsest atesteerimist ei toimu, kuid osalemist ja tulemusi arvestatakse hooaja lõpul toimuvas atesteerimise protsessis.

16-18.08 2013 Vääna Ratsakeskus 3 päevane kursus, mille käigus algab kohtunike atesteerimine uue süsteemi järgi.
Kursust viib läbi Maja Å tukelj, FEI 4* kohtunik.Koolituse juhend  ja  REGISTREERIMISVORM
31.08-01.09. 2013 Vääna Ratsakeskus Noorhobuste Tshempionaat
Võimalus praktikaks ja proovihindamisteks
07-08.09. 2013 Vääna Ratsakeskus Tallinn International Horse Show
Võimalus praktikaks ja proovihindamisteks
04-06.10. 2013 Saku Suurhall Tallinn International Horse Show
Võimalus praktikaks ja proovihindamisteks
2013 hooaja lõpp,Kuupäevad täpsustamisel Täpsustamisel Määrustiku test
2014
Kuupäevad täpsustamisel
Täpsustamisel 2-3 päevane kursus, mille käigus jätkub atesteerimine.
Kursust viib läbi Maja Å tukelj, FEI 4* kohtunik. Teemad ja kava täpsustatakse hiljem.

Lisaks loetletud koolitustele lisame vajaduse korral ka muid projekti raames toimuvaid koolitusi ning proovihindamise võimalusi.