Vaktsineerimised

Vaktsineerimiste eesmärk on aktiviseerida hobuse immuunsüsteemi, et nakkuse saamisest hoolimata hobune ei haigestuks. Samas ei anna vaktsineerimine kunagi 100% garantiid, et hobune ei haigestuks.

Selleks, et vaktsineerimine annaks võimalikult hea tulemuse, tuleks täita allpool loetletud tingimused:

  • Hobune peab vaktsineerimise hetkel olema terve ja normaalses toitumuses.
  • Vaktsineerida tuleb korraga ainult ühe haiguse vastu v. a. tootja poolt spetsiaalselt valmistatud kompleksvaktsiinid. (gripp + teetanus, gripp + herpesviirus j. n. e.).
  • Vaktsineerimise järel ei tohi hobust kohe rakendada raskele tööle, vaid hoida mõned päevad kergel tööl.
  • Erinevate haiguste vastu vaktsineerimiste vahe peaks olema 2 – 3 nädalat (v. a. kompleksvaktsiinid).
  • Vaktsineerimised tuleb teostada vastavalt valmistaja juhendile.
  • Vaktsineerimise kohta annab soovitusi ja neid teostab loomaarst.

Levinumad haigused, mille vastu hobuseid vaktsineeritakse on hobuste gripp, marutaud, herpesviirus ja teetanus. Hobuste gripi vastu vaktsineerimine on võistlustel osalemiseks kohustuslik.

2015.a. otsustas Eesti Ratsaspordi Liit viia hobuste gripi vaktsineerimise vastavusse FEI Veterinaarmäärustikuga, et ühtlustada see naaberriikide ja FEI nõuetega, ning alates 01.01.2015 peavad vaktsineeritavad hobused vastama täielikult uuele nõudele.
Võistlevad hobused peavad olema vaktsineeritud 6-kuulise intervalliga, mittevõistlemise korral võib vaktsineerimise intervall olla kuni 365 päeva.

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Hobuste gripi vastu vaktsineerimise kord

29/12/2020 – 15:392021Ava dokument1991

FEI-s kehtib antud vaktsineerimise kord alates 01.01.2005 ja enne seda kuupäeva vaktsineeritud hobuste puhul, kelle vaktsineerimiste vahe ei ületanud 365 päeva, lubati üle minna 6-kuulisele intervallile ilma esmase kordusvaktsineerimise nõudeta (kuni 7 kuud pärast teist baasvaktsineerimist). Täpsem info – vaktsineerimise kord p. 8.

Eestis kehtib antud vaktsineerimise kord alates 01.01.2015 ning hobustel, kelle vaktsineerimist alustati enne seda kuupäeva ning kelle vaktsineerimiste vahe ei ületa 365 päeva, ei ole vaja midagi muud teha, kui jälgida vaktsineerimise korda ja võistlemise korral vaktsineerida hobuseid 6 kuulise intervalliga.
Siiski tuleb jälgida, et selliste hobustega, kellel ei ole tehtud esmast kordusvaktsineerimist 7
kuu jooksul peale teist baasvaktsineerimist, ei saa osaleda FEI võistlusel. Täpsem info – vaktsineerimise kord p. 9.