Info vetülevaatusel osalejale

Vet. ülevaatuse peavad läbima kõik rahvusvahelistel võistlustel osalevad hobused.

Vet ülevaatuse eesmärgiks on:
• Identifitseerida kõik hobused vastavalt esitatud passidele
• Kontrollida hobuste vaktsineerimisi
• Teha kindlaks, et kõik hobused on võistlemiseks piisavalt heas tervislikus seisukorras.

Iga hobuse puhul tehakse eraldi otsus hobuse võistlustele lubamise kohta. Hobuste sobivuse
võistlemiseks otsustab vet komisjon, mis koosneb kohtunike kogust ja võistluste ametlikust veterinaarist.
Põhjuseks võistlustele mitte lubamiseks võivad olla: longe, nähtavad haiguse tunnused, väga halb füüsiline vorm jne.

Vet ülevaatuse koht
Vet ülevaatuseks kasutatav maa-ala peaks olema vastavalt selleks eraldatud, vaikses ja ohutus kohas ning vähemalt 30m pikk. Ruumi peaks siiski olema nii palju, et ootavad hobused mahuksid ohutult jalutama.
Pinnas vet. ülevaatuse läbi viimiseks peab olema tasane ning kõva, soovitav on puhas asfalt või
kõva kruusapinnas. Pinnas ei tohi olla libe ega konarlik, seal ei tohiks olla lahtisi kive.

Hobuse ette valmistamine:
Vet ülevaatuseks esitatud hobused peavad olema hoolikalt harjatud, saba kammitud, kabjad
puhastatud ning kindlasti nõuetekohaselt värgitud või rautatud.
Hobune tuleb esitleda trenselvaljastuses, mitte päitsetega.
Hobusel ei tohi olla tekki, pindesid ega kaitsmeid.
Patside tegemine pole kohustuslik aga see jätab kena ja hoolitsetud mulje.
Hobusel peab olema valjaste küljes talle võistluste poolt määratud identifitseerimisnumber.

Hobuse esitleja:
Hobuse esitab vet. ülevaatusele tavaliselt ratsanik, hobuse omanik või muu hobuse eest vastutav isik.
Hobuse esitaja riietus peab olema puhas ja korralik, see võib olla näiteks treeningriietus. Jalas peavad olema jalanõud, mis vastavad hobuse käsitlemise turvanõuetele ning millega esitleja saab mugavalt koos hobusega joosta. Kui kantakse ratsasaapaid, siis kindlasti tuleb eemaldada kannused.
Esitlejal võiksid olla käes kindad.
Steki kandmine ei ole üldjuhul lubatud.

Mida kohtunikud jälgivad?
Peale hobuse seisundi kontrollimist vaatavad kohtunikud ka hobuse esitlemist jne.
Oma hinnangu andmisel jälgivad kohtunikud järgmist:
• Kas hobune on korralikult hooldatud?
• Kas ta seisab üle vaatamise ajal rahulikult paigal?
• Missugune on kapjade olukord?
• Kas hobust on õpetatud käe kõrval kõndima ja jooksma?
• Kas esitleja möödub märgisest õigelt poolt?
• Kas esitleja suudab koos hobusega joosta hobust pidurdamata?
• Kas hobunekäitub probleemideta oma järjekorda oodates?
Enne vet ülevaatuse algust tuleb viia hobuse pass võistluste sekretariaati, kui võistluse korraldajad pole teatanud teisiti. Sekretariaadist saate infot ka hobuste esitlemise järjekorra kohta. Vastavalt korraldajate otsusele võetakse hobused ette kas numbrite kaupa, võistlusklasside kaupa või hoopis elavas järjekorras

Kuidas hobust esitleda?
1. Kõigepealt paneb esitleja hobuse vet komisjoni ette seisma, seistes ise hobuse ees,
näoga hobuse poole. Ratsmed on hobusel üle pea võetud ning esitleja hoiab ratsmetest, ca 30 cm mõlemalt poolt hobuse suud (Vt. allpool olevat pilti).

vetcheck_1

2. Vet komisjon vaatab hobuse visuaalselt üle, kontrollib passi järgi märgiseid ja nõutud vaktsineerimiste olemasolu ning seejärel kontrollitakse hobuse liikumist. Selleks palutakse esitlejal juhtida hobust lõdva ratsmega kõigepealt 10 m aktiivses sammus ning siis
20-30m aktiivses traavis mööda selleks eraldatud rada (Vt. ülalpoololevat pilti). Raja lõpp märgistatakse kas ilupõõsa, koonuse, tähe vms-ga. Raja lõpus võtab esitleja hobuse sammule, viib hobuse sammus vasakult poolt ümber märgise, ise hobust vasakult poolt juhtides, ning tagasi sirgele jõudes juhib hobuse traavis kohtunike juurde tagasi, jäädes taas seisma ning oodates vet komisjoni otsust.

vetcheck_2

3. Komisjoni positiivse otsuse korral võib esitleja hobuse tagasi talli viia. Pärast vet ülevaatuse läbimist peavad hobused jääma võistluspaika kuni oma võistlusklassi lõpuni.

Tähtis!  Enne vetülevaatusega võistlusel osalemist palume kõigil võistlejatel hobuste esitlemist (seismist, hobusega käe kõrval jooksmist jne.) KINDLASTI EELNEVALT KODUS HARJUTADA!