Järgusüsteem

2011. aastal sai alguse ERL järkude süsteem, mille eesmärgiks on läbi astmelise struktuuri ära märkida, klassifitseerida ja tunnustada meie sportlaste saavutusi.

Järgusüsteem on tööriistaks ratsutamistreenerile, et määrata ratsutamisega tegelevate sportlaste tase võistlusalade kaupa. Lisaks sportlaste motiveerimisele on järgusüsteem ka heaks vahendiks treeneritöö tulemuslikkuse hindamisel. Treenerid peaksid julgustama oma õpilasi järgunorme täitma, kuna õpilaste järgunormide täitmine on treenerite taasatesteerimise juures oluliseks teguriks.

Kinnitatud järk kajastub Ratsanet.ee sportlase profiililehel ning kui sportlase järgu täitmiseks arvesse läinud tulemuste juures on märgitud treener või treenerid, siis kuvatakse vastav järgusportlane ka vastava treeneri profiililehel järgusportlaste nimekirjas. Nimetatud info on nähtav kõigile avalikus vaates.

Aastal 2017 läbis järgusüsteem värskenduskuuri ning uus kord hakkas kehtima alates 01.06.2017. Kui vana järgusüsteemi puhul pidi sportlane endale ise järgu taotlema, siis nüüd kinnitatakse sportlastele Ratsanet.ee olemas olevate tulemuste ja kehtivate järgu normatiivide ning tingimuste põhjal järk automaatselt.

ERL järkude normatiivid ja saamise info

RK ehk ROHELINE MÄRK

Roheline Märk on ERL järgusüsteemi esimene aste ehk esimene teenetemärk.

Rohelise Märgi saab Rohelise Kaardi (RK) programmis osaleja pärast RK eksami edukat sooritamist.

Märk kuvatakse elektroonselt Ratsanet.ee, juurde on võimalik võtta ka rinnamärk.

Rohkem infot RK programmi kohta www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/rk/

SM ehk SININE MÄRK

Sinine Märk on ERL järgusüsteemi teine aste, mis katab sportlase teekonna Rohelisest Kaardist saavutusspordini, aitab püstitada mõõdetavaid eesmärke ja motiveerida algajaid osalema ratsaspordivõistlustel.

Sinise Märgi süsteemis saavad osaleda 2015. a ja hiljem RK eksami sooritanud sportlased, v.a seenior-litsentsiga.

Sinine Märk jaguneb kolmeks:

 • Sinine Märk
  Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab läbida lihtsamaid parkuure takistussõidus ning sooritada harjutusi, mis vastavad koolisõidu A -tasemele.
  Märgi saamise tingimus:
  – Vähemalt kaks positiivset võistlustulemust ERL kalenderplaani võistlustel, millest üks on takistussõidus ja teine koolisõidus (alates ABC skeemidest).
 • Sinine Märk +
  Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab läbida lisaks parkuurile
  takistussõidus ja koolisõidu skeemile ka maastikurada.
  Märgi saamise tingimus:
  – eelpool toodud Sinise Märgi tingimustele on lisaks vajalik vähemalt üks võistlustulemus kas kolmevõistluses või kestvusratsutamises.
 • Sinine Märk Mitme Hobusega
  Ratsanik on läbinud ratsutamise algõppe ja suudab käsitleda erineva iseloomu
  ja temperamendiga hobuseid.
  Märgi saamise tingimus:
  – Võistlustulemused ERL kalenderplaani võistlustel vähemalt nelja erineva hobusega.

Kõik märgid kuvatakse ainult elektroonselt Ratsanet.ee.

III JÄRK

III järk on ERL järgusüsteemi kolmas aste, mille saamiseks tuleb täita järgmised normatiivid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

III

2 x 100 cm
0 kp

 2 x L kerge skeem
64%

2 x CCN 90
65 kp

Märk kuvatakse elektroonselt Ratsanet.ee, juurde on võimalik osta ka rinnamärk.

II JÄRK

II järk on ERL järgusüsteemi neljas aste, mille saamiseks tuleb täita järgmised normatiivid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

II

2 x 115 cm
0 kp

2 x L raske skeem
64%

2 x CCN 100
65 kp

Märk kuvatakse elektroonselt Ratsanet.ee, juurde on võimalik osta ka rinnamärk.

I JÄRK

I järk on ERL järgusüsteemi viies aste, mille saamiseks tuleb täita järgmised normatiivid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

I

2 x 130 cm
0 kp

2 x M skeem
64%

2 x 1*
65 kp

Märk kuvatakse elektroonselt Ratsanet.ee, juurde on võimalik osta ka rinnamärk.

MK ehk MEISTRIKANDIDAAT

MK järk on ERL järgusüsteemi kuues aste, mille saamiseks tuleb täita järgmised normatiivid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

MK

2 x 140 cm
4 kp

2 x R kerge skeem
64%

2 x 2*
65 kp

Märk kuvatakse ainult elektroonselt Ratsanet.ee.

MS ehk MEISTERSPORTLANE

MS järk on ERL järgusüsteemi seitsmes ja kõige kõrgem aste,
mida saab täita ainult EMV või FEI rahvusvahelistel võistlustel.

MS järgu saamiseks tuleb täita järgmised normatiivid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

MS

2 x 150 cm
4 kp

2 x GP/Special skeem
64%

2 x 3*
65 kp

Märk kuvatakse elektroonselt Ratsanet.ee, juurde on võimalik osta ka rinnamärk.

III-MS JÄRKUDE TÄITMISE ÜLDISED NÕUDED
 • Tabelites toodud raskusastmed on miinimumtasemeks järgu täitmisel.
 • Järkude arvestust peetakse alade lõikes eraldi.
 • Järgusüsteemiga liitumine eeldab ERL sportlase litsentsi omamist (RK + klubi).
 • Järgusüsteemi kvalifikatsioonivõistlustena lähevad arvesse ainult ERL ja FEI kalenderplaani võistlused ning teiste riikide rahvuslike võistluste tulemused, kui need on ERL poolt aktsepteeritud.
 • Järgu täitmiseks nõutud tulemused peavad olema saavutatud erinevatel võistlustel ning nende vaheline periood ei tohi olla pikem kui 2 aastat.
 • Järkude täitmine toimub aste-astmelt (II järgu saamiseks peab III järk olema eelnevalt täidetud jne).
 • MS järgu täitmiseks lähevad arvesse ERL ametlikud tiitlivõistlused ja FEI rahvusvahelised võistlused.
 • III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2014 (k.a.),
 • MK ja MS järgu normatiivide täitmise suhtes tagasiulatuvat piirangut ei ole.
 • Takistussõidus lähevad järgu täitmiseks arvesse järgmiste artiklite järgi läbi viidud parkuurid:
  – kõik art. 238 sõidud, kusjuures ümberhüpete korral loeb põhiparkuuri tulemus
  – kõik art. 273, 275, 276 ja 264 sõidud, kusjuures loeb esimese vooru tulemus
  – art. 274 kahefaasilised sõidud, kus teine faas ei ole Tabel C, vastavalt mõlemad faasid 0 kp või II faas 4 kp, art. 274.2 (endine 274.5.6) puhul vastavalt 0 või 4 kp kahe faasi peale kokku.
 • Koolisõidus ei lähe järgu täitmiseks arvesse muusikalised vabakavad ega kollegiaalse hindamisega noorhobuste skeemid.

Ratsaliit jätab siinkohal endale õiguse teha erandeid järkude kinnitamisel vastavalt sportlase varasemate saavutuste põhjal.

III - MS JÄRKUDE VÕRDLUSTABEL

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

III  2 x 100 cm
0 kp
2 x L kerge skeem
64%
 2 x CCN 90
65 kp
II

2 x 115 cm
0 kp

2 x L raskem skeem
64%

2 x CCN 100
65 kp

I

2 x 130 cm
0 kp

2 x M skeem
64%

2 x 1*
65 kp

MK

2 x 140 cm
4 kp

2 x R kerge skeem
64%

2 x 2*
65 kp

MS

2 x 150 cm
4 kp

2 x GP/Special skeem
64%

2 x 3*
65 kp

KUIDAS JÄRKU TAOTLEDA?
Järk kinnitatakse sportlasele automaatselt, kui vastavad tulemused on kantud Ratsanet.ee, vanemate tulemuste puhul (MK ja MS jaoks) tuleb sportlasel Ratsanet.ee esitada järgu taotlus.

III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2014 (k.a.). MK ja MS järgu normatiivide täitmise suhtes tagasiulatuvuse piirangut ei ole.

KUIDAS MA JÄRGUMÄRGI KÄTTE SAAN?
Võistlusriietusel kandmiseks mõeldud RK märk on RK programmi edukalt läbinutele tasuta, teisi järgumärke on võimalik endale osta pärast vastava järgu täitmist ratsaliidu e-poest (teenus tulekul).
Järgumärgid saab kätte ERL Tallinna büroost. Palume selles suhtes eelnevalt kokku leppida vormi kaudu kontaktide lehekülje lõpus, valides sealt RK/järgu kätte saamise.