Võistluseetika ratsaspordis

Hobuse kohtlemine ja võistluseetika

FEI “Code of Conduct” põhjal

Kõik, kes on seotud ratsaspordiga, peavad järgima käitumisreegleid ning aktsepteerima seda, et hobuse heaolu peab alati olema kõige tähtsam ning seda ei tohi kunagi allutada võistluskirele ega majanduslikele huvidele.

1. Võistlushobuste ettevalmistamise ja treenimise kõigis etappides on alati kõige olulisem hobuse heaolu. See hõlmab hobuse majutust tallis, hooldamist, söötmist, transporti ning treeningmeetodeid. Lubamatu on tegutsemine, mis tooks hobusele füüsilisi või vaimseid kannatusi.

2. Hobused ja ratsanikud peavad olema heas seisundis ning füüsilises vormis, kompetentsed ja hea tervise juures, enne kui neid lubatakse võistlema. Dopingu ning ravimite ebaõige kasutamine ohustab hobuse heaolu ning see on rangelt keelatud. Pärast iga ravikuuri peab hobusele andma enne võistlustel osalemist piisavalt aega taastuda. Võistelda ei tohi rohkem kui 4 kuud tiine või võõrutamata varsaga märaga.

3. Võistlused ei tohi olla tähtsamad hobuse heaolust. Arvestada tuleb pinnast, ilmastikutingimusi, hobuse tervislikku seisundit ja füüsilist vormi.

4. Kõik ratsaspordiga seotud isikud peaksid püüdma omandada parimat kompetentsuse taset, teadmisi ja oskusi võistlushobuste hooldamisel oma konkreetses tegevusvaldkonnas.

5. Hobuse kohtlemise ning võistluseetika reegleid tuleb hobuste heaolu kindlustamiseks pidevalt täiendada.

6. Võistluste ametnikud (kohtunikud, rajameistrid, korrapidajad, sekretärid jne.) on kohustatud oma ülesandeid täitma professionaalselt, erapooletult ja heasoovlikult ning oma käitumise, välimuse ning riietusega väärikalt esindama ERL-i. Samuti on sportlased, sportlaste perekonnaliikmed, hobuste omanikud, tallimehed, abilised jne. kohustatud võistluste ametnikesse ning kaasvõistlejatesse suhtuma viisakalt ja respekteerivalt.
Selle punkti rikkumisel või eiramisel on võistluse peakohtunikul õigus määrata intsidendiga seotud olevale ERL-i litsentsi omavale isikule ERL-i kollane hoiatuskaart.