RK eksam

RK eksami edukas sooritamine kinnitab, et programmis osaleja on omandanud põhioskused hobuse hooldamisel, käsitlemisel ning hobustega seotud ohutusnõuete täitmisel ning suudab hobust iseseisvalt juhtida sammus, traavis ja galopis.

RK eksamit võivad vastu võtta kõik kehtiva EOK või FEI atesteeringuga treenerid.

Eksami hinnas tuleb konkreetse treeneriga eelnevalt kokku leppida. Soovituslikuks hinnaks on treeneri ühe treeningtunni hind.

Eksam koosneb kahest osast:

1. Teooria osa. See sisaldab küsimusi, mis hõlmavad RK õppematerjalides kaetud teemasid. Treeneri valikul võib teooriaeksami teha kas kirjalikult või suuliselt. Näidisküsimused on ära toodud RK treeneri abimaterjalides. Samuti peaks eksam sisaldama mõnda praktilist ülesannet, näiteks hobuse sidumine, valjaste osadest kokku panemine vms.

2. Praktiline osa ehk juhtimisrada. See peaks ta olema lihtne kombineeritud juhtimisrada, mille koostab treener vastavalt konkreetse talli tingimustele ja võimalustele. Allpool toome näidisena soovitatava näidisjuhtimisraja skeemi ja joonise.

Juhtimisrada hindavad treenerid eksamilehe alusel. Ratsanikule antakse juhtimisraja põhjal 5 palli süsteemis hindeid hobuse juhtimise eest sammus, traavis ja galopis, jäljekujundite ja peatuste sooritamise, ratsaniku istaku ning ratsaniku ja hobuse koostöö eest. Samuti kuuluvad hindamise alla ratsaniku riietuse ja varustuse sobivus, hobusele varustuse õige peale panemine, hobuse talutamine, hobusele selga minemine ja seljast alla tulemine.

Hindamislehe saavad treenerid alla laadida treenerite salasõnaga leheküljelt.

Pärast eksamit jätab treener hindamislehe enda arhiivi ning võimaluse korral annab sellest koopia ka õpilasele.

A – START
1. AF samm. FBM kergendatud traav.
2. M pööre rajalt sisse, üle lattide poolistaktraavis, H pööre rajale tagasi.
3. HEK jätkata kergendatud traavis.
4. Enne K samm, pööre rajalt sisse, peatus 5 sek lattide vahel. Jätkata sammus.
5. F „Slaalom“ sammus koonuste või postide vahelt.
6. B ja M vahel rajale tagasi. Rajale jõudes jätkata kergendatud traavis.
7. C Ring vasakule 15 m täisistaktraavis, jätkata kergendades.
8. HF diagonaal poolistaktraavis, üle üksiku lati.
9. A ja K vahel galopiletõste, jätkata galopis mööda rada KEHC.
10. C Ring paremale 20 m, jätkata galopis mööda rada CMBFA.
A – FINIŠ