Harrastusspordi tutvustus

Harrastusspordina käsitletakse sportlikku tegevust, mis on suunatud edu saavutamisele avalikus konkurentsis. Harrastussportlane tegeleb ratsutamisega põhitegevusest vabal ajal naudingu ja rahulolu saavutamiseks. Taotledes ERL harrastussportlase litsentsi näitab ratsutaja oma soovi kuuluda ratsaspordi harrastussportlaste võistlusklassi ja panna enda ning oma hobuse võimed proovile võistlussituatsioonis. Neid ratsanikke, kes tegelevad professionaalselt hobuste ratsastuse ja/või treeneri tööga, väärtustame kui ratsaspordi professionaale ning julgustame taotlema seenioridele mõeldud litsentsi.

Harrastussportlane juhendub ERL kalendriplaanivõistlustel osaledes kõikidest ERL regulatsioonidest, sh ERL üldmäärustik ja ratsaspordialade määrustikud.

Harrastussportlane väärtustab ratsaspordi traditsioone ja aitab oma võimaluste piires kaasa ratsaspordi arengule, näiteks tegutsedes aktiivselt vabatahtlikuna võistluste korralduses ja rääkides kaasa ratsaspordi küsimustes.

Harrastussportlaste võistlusklassi ajaloost:

Harrastussportlaste võistlusklass Eestis on välja kasvanud juba 1980-ndatel aastatel peetud populaarsetest ratsaspordi veteranide takistussõitudest, mida peeti tolle aja erinevatel tähtpäevadel ja populaarsetel ratsavõistlustel. Eesti iseseisvuse taastamise algusajast saadik on ratsakoolides ning klubides pidevalt suurenenud ratsutamist harrastavate laste, noorte ning täiskasvanute arv, kellest paljudest on nüüdseks sirgunud juba edukad sportlased. Teised aga jätkavad ratsutamise harrastamist hobitegevusena ratsakoolides või tegutsevad harrastajatena ka juba ise hobuseid omades.

Ratsasportlased võistlevad 21 aasta vanuseni laste-, juunioride- ja noorteklassides, alates 22 aasta täitumise aastakäigust seenioride võistlusklassis. Seoses täiskasvanud hobiratsutajate arvu pideva suurenemisega tekkis ka vajadus spetsiaalse võistlusklassi loomise järele vanuseliselt seenioride klassi kuuluvate inimeste, kuid ratsutamist hobikorras harrastavate ratsutajatele. Harrastusratsutajal on alati võimalus üle minna tegevsportlaseks ja veteransportlastel on teatud tingimustel õigus startida harrastussportlaste klassis. Harrastajatele on spetsiaalsed võistlusklassid kooli- ja takistussõidus, üldjuhul on olnud võimalus kaasa lüüa ka kolmevõistluse tutvumisklassides.

Alates 2008. aastast on hobiratsutajatel ka oma Eesti Ratsaspordi Liidu harrastussportlase võistluslitsents.

Head harrastamist ja häid starte!