Ametnike kategooriate süsteemi muudatus

Eesti Ratsaspordi Liidu jaanuarikuise juhatuse koosoleku üheks teemaks oli kõikide ratsaspordiametnike kategooria omistamise ning säilitamise tingimuste uuendamine ning selles osas viidi sisse mitmed põhimõttelised muudatused.

Olulisimaks vormiliseks muudatuseks on alates veebruarikuust kategooriate numeratsioon, mis viidi vastavusse FEI-s kehtiva loogikaga: madalaim kategooria kannab numbrit I, järgnev II ja nii edasi. Sisulise poole olulisemaks muudatuseks on kõikidele ametnikupositsioonidele sarnaste kategooriate säilitamise miinimumtingimuste sisseviimist, milleks nüüdsest kolmel võistlusel ametnikuna osalemine kolme aasta jooksul ning samas perioodis minimaalselt üks vastava positsiooni (näiteks takistussõidu korrapidaja, koolisõidu kohtunik jne.) koolitus. Piisava hulga koolituste toimumise garanteerib edaspidi enda poolt ERL.

Muudeti seni kehtinud korrapidajate süsteemi, kus hetkel kehtis vaid üks kategooria. Nüüdsest kehtib meil kaks korrapidajate kategooriat, millest madalama, kategooria I, korrapidajad omavad õigust olla peakorrapidaja assistendiks, II kategooriat (loomulikult ka misiganes rahvusvahelist kategooriat) omavad korrapidajad võivad olla peakorrapidajaks kõikidel rahvuslikel võistlustel. Ühtne süsteem kehtib kõikide meil harrastatavate alade korrapidajatele.

Muudatusi viidi sisse ka kategooriate tõstmise tingimustes, vastavad tabelid avaldatakse lähiajal ERL-i koduleheküljel ning huvilistel on nendega seal võimalik põhjalikumalt tutvuda.

Lisaks muudatustele kategooriate tingimustes viib ERL-i tegevjuhtkond lähikuudel samm sammult läbi ametnike nimekirjade revisjoni. Ametnikud, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul võistlustel osalenud ega osalenud värskenduskoolitusel, eemaldatakse nimekirjadest.

Comments are closed.