Tegevusplaan õnnetuse korral

Turvaline ratsasportÕnnetusjuhtumi all mõistame kas ratsaniku, ratsanikuga kaasas oleva isiku, tallitöötaja või  hobusega juhtunud õnnetust, mille käigus on inimesele või hobusele tekkinud kehalised vigastused.

 • Säilita rahu, väldi paanikasse sattumist.
 • Teavita esimesel võimalusel juhtunust treenerit, talli juhtkonda või vastutavat isikut.
 • Esmajärjekorras tee kindlaks, kas ohu allikas on kõrvaldatud (lahtine hobune kinni püütud jne).
 • Hoolitse, et olukord sündmuskohal oleks ohutu ja õnnetuse tagajärjed ei muutuks raskemaks.
 • Kui keegi kukub hobuse seljast ning on nähtavalt vigastatud, siis tuleb kõigil peatuda, hobuse seljast maha tulla ning hobused kiiresti talli viia.
 • Lahtine hobune tuleb võimalikult kiiresti kinni püüda ja talli toimetada.
 • Pane kannatanu kindlale ja tasasele pinnale lamama, ära teda võimaluse korral liiguta. Vajadusel kata ta sooja tekiga.
 • Kui kannatanu vajab meditsiinilist abi, siis teata sellest päästeametile, tel 112. Helistamisel tuleb teatada, kes helistab, juhtumi täpne asukoht, mis juhtus, kui palju on kannatanuid ja missugused on vigastused. Ära katkesta kõnet enne vastavat korraldust. Oota ja täida täpselt saadud juhiseid ning ürita jääda rahulikuks.
 • Peale abi kutsumist anna vigastatule esmaabi. Kui sa ei ole esmaabiandmist õppinud, siis tuleb esmaabi vajadus päästeametiga kooskõlastada.
 • Jää kannatanu juurde kuni abi saabumiseni.
 • Kui õnnetuses sai viga hobune, siis vaata üle tema üldine tervislik seisund. Ole valmis kirjeldama seda veterinaararstile.
 • Kui hobune liikuda saab, siis vii ta oma boksi, vajadusel pane talle tekk selga ja võta söök eest ära.
 • Kui vigastus on kergem, siis anna hobusele esmaabi. Kui vigastus on tõsisem, siis kutsu viivitamatult veterinaararst.
 • Tallis peaksid olema nähtaval kohal kirjas talli juhtkonna, treenerite, talli teenindavate veterinaararstide ja teiste oluliste inimeste telefoninumbrid.
 • Kõik tallis tegutsevad inimesed peaksid kindlasti teadma, kus asuvad tallis tulekustuti ja esmaabikomplekt.

Foto: Kaisa Tsäro