Eesti Olümpiakomitee loodud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse soovitused treeningtöö korraldamiseks eriolukorras.

Eesti Olümpiakomitee loodud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse soovitused treeningtöö korraldamiseks eriolukorras.

Peamine:

  • järgida kriisiolukorraks väljakuulutatud reegleid;
  • järgida Terviseameti ettekirjutusi ja soovitusi.

Sporditegevusega seoses:

  • mitte korraldada ühistreeninguid, -koolitusi ega muid kokkusaamisi;
  • spordivõistlustel osalemine ja võistluste korraldamine on välistatud;
  • korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes tingimustes;
  • koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;
  • treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;
  • paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.

Comments are closed.