Eesti Ratsaspordi Arendamise SA taotlusvoor 2019. aastaks on avatud

Eesti Ratsaspordi Arendamise SA kuulutab välja 2019. a taotlusvooru.

Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile. Programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.

Taotlusi saab esitada kuni 31.03.19. aadressile info@ratsaliit.ee  Sihtasutuse nõukogu teeb otsuse taotluste rahuldamise osas hiljemalt 30.04.19

Rohkem infot leiate allpool olevalt lingilt:

Eesti Ratsaspordi Arendamise SA stipendiumid

Abiks taotluse kirjutamisel:

Kuidas kirjutada Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutuse jaoks edukas projekt?

Comments are closed.