Eesti Ratsaspordi Liidu ametlik seisukoht treener Marko Villemsoni kohta meedias avaldatud šokeeriva info valguses

Edastame Eesti Ratsaspordi Liidu ametliku seisukoha treener Marko Villemsoni kohta meedias avaldatud šokeeriva info valguses. Seisukohast on käesoleval nädalal teavitatud ka kõiki liidu liikmesklubisid.

Ratsasport on taaskord suurelt meediapildis, kuid seekord kahjuks väga kurva teemaga. Oleme pildis spordialana, millega seostatakse alaealiste vastast seksuaalvägivalda. Juhtunu on meie kõigi jaoks väga šokeeriv ja rõhutame, et ratsaliit taunib igasugust tegevust, mis kahjustab lapsi, täiskasvanuid ja loomi. Selliste juhtumite ärahoidmiseks saame me kõik kaasa aidata. Paneme omalt poolt kõikidele treeneritele, tallide ja ratsakoolide pidajatele südamele, et laste väärkohtlemise ennetusse tuleb suhtuda väga tõsiselt.

Edastame siinkohal veelkord abimaterjalid ja abilingid, kust leiate antud teema kohta infot. Kutsume üles kõiki, kes märkavad kuritegu, sellest politseile koheselt teada andma. Kui märkad, julge rääkida!

Info leiab alljärgnevatelt linkidelt:

https://www.ratsaliit.ee/vaarkohtlemise-markamise-praktilised-juhised/

https://www.ratsaliit.ee/start-to-talk-juhib-tahelepanu-laste-seksuaalse-vaarkohtlemise-ennetamisele-spordis/

https://eadse.ee/vaarkohtlemine-ja-ahistamine/juhised-spordiorganisatsioonidele/praktilisi_juhiseid_vaarkohtlemise_markamisel_spordis_2020_0/

https://www.lasteabi.ee

Comments are closed.