Eesti Ratsaspordi Liidu Üldkogu toimub 27. aprillil

Lugupeetud Eesti Ratsaspordi Liidu liige,

Käesolevaga kutsume Eesti Ratsaspordi Liidu liikmesklubisid 2017. aasta Üldkogule.

Üldkogu toimub 27. aprillil 2017.a. Tallinnas Nordic Hotel Forum konverentsisaalis.

Päevakord:

14:45     Kogunemine ja registreerimine

15:00     Avasõnad ja tervitused

  1. Üldkogu rakendamine: juhataja ja häältelugemise komisjoni valimine, päevakorra ja kodukorra kinnitamine
  2. ERL 2016.a. tegevuse-ja finantsaruanne
  3. ERL 2016.a. revisjonikomisjoni aruanne
  4. ERL tegevus-ja finantsaruande kinnitamine
  5. ERL revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

VAHEAEG – kohvipaus

  1. Veskimetsa Ratsakeskuse arendusprojekti info
  2. ERL uue juhatuse liikmete valimine
  3. ERL revisjoni komisjoni liikmete valimine

Üldkogu planeeritav lõpp kl 17:00

Palume igal Eesti Ratsaspordi Liidu liikmel saata koosolekule oma volitatud esindaja (äriregistri B kaardil olev või kirjalikku volikirja omav isik)!

 

Comments are closed.