Eesti Ratsaspordi Liit koostas ratsaspordis edukaks saamise mudeli

arengumudel 2015-kaanedRatsaspordis osalemise arengumudel kirjeldab võimalikku teekonda algajast tippratsanikuni ja annab vastuse, kuidas ratsaspordis edu saavutada. Mudel näitab, millises vanuses tuleb ratsaspordis erinevate kehaliste võimete arendamisele tähelepanu pöörata, milline on optimaalne võistluskoormus ja treeningeesmärgid. Arengumudel on koostatud kolme olümpiala – takistussõidu, koolisõidu ja kolmevõistluse näitel – ja  on mõeldud abimaterjalina eelkõige treeneritele ja lapsevanematele.

Ratsaspordiga tegelemist alustatakse erinevas vanuses ja erineva spordikogemusega. Statistika näitab, et Eestis alustatakse ratsutamist enamasti 12–14-aastaselt. Enne 11-aastaseks saamist alustab harrastajatest vaid viiendik. Kasvamas on ka täiskasvanueas ratsutamaõppijate arv.

Käesolev arengumudel püüab näidata teekonda algtasemest tippsporti, arvestades igal arenguetapil sportlase füüsiliste ja psühholoogiliste vajadustega. Sarnased arengumudelid on välja töötatud ja tulemuslikult rakendatud mitmetes suurtes ratsaspordimaades.

Antud mudel on loodud Kanada sarnase mudeli näitel ning see on mõeldud ratsaspordihuvilistele, treeneritele ja lapsevanematele abivahendina ratsasportlase pikaajaliste arenguvajaduste  mõistmisel. Kindlasti ei asenda mudel individuaalset lähenemist, sest igaühel meist on oma eesmärgid: üks soovib jõuda tippu, teise jaoks on ratsutamine hoopis mõnus harrastus, mis kuulub tervisliku elustiili juurde.

Mudel on jagatud iga spordala lõikes erinevateks tasemeteks: ratsutamisega alustamine, ratsutama õppimine, harrastussport, saavutussport, eliitsport ja tippsport. Igal tasemel on välja toodud soovitused treeningute korraldamise, sisu ja sageduse ning võistlemise kohta.

Antud mudeli tutvustamiseks on ratsaliidul lähiajal plaanis korraldada ka seminar. Täpsem info jõuab peagi lehele ratsaliit.ee

Ratsaliidu üheks suuremaks eesmärgiks on viia ratsasport kümne populaarsema spordiala hulka. Sinna jõudmiseks on vajalik nii tugev kandepind kui ka piisav hulk motiveeritud ja võimekaid sportlasi. Seetõttu on oluline nii treenerite, lapsevanemate kui tulevaste sportlaste mõistmine, millele on parima tulemuse saavutamiseks vaja teatud arenguetapil tähelepanu pöörata.

Mudeli väljatöötamist toetas Eesti Olümpiakomitee projekti „Emad ja tütred ratsaspordis: füüsilist ja psühholoogilist arengut arvestatava treeningmudeli väljatöötamine” raames.

Arengumudeliga saab tutvuda SIIN ja alla laadida SIIT

Comments are closed.