Esimene CHI Pärnu lükkub aasta võrra edasi

Seoses kogu maailma tabanud koroonapandeemiaga otsustas CHI Pärnu 2020 korralduskomitee tühistada tänavune võistlusprogramm ning suunata kõik jõupingutused järgneva aasta sündmuse korraldamisesse. Erandina ei jää ära rakendivõistlus, mis eelduslikult leiab aset 12.-13. septembril, 2020.a.

CHI Pärnu 2020 korralduskomitee võttis otsuse tegemisel arvesse nii Eestis kui naaberriikides kehtivat eriolukorda, mis enamalt jaolt lõpeb tänaste otsuste alusel mai alguses või keskpaigas, kuid eksisteerib arvestatav tõenäosus, et eriolukorda pikendatakse. Korralduskomitee nägi ainuvõimaliku otsusena mitte korraldada esimest CHI Pärnu nimelist võistluspaketti tänavu mai lõpus – juuni alguses ning suunata kõik jõupingutused tuleva aasta sündmuse korraldamisesse.

„Kaalumisel oli ka variant kogu sündmuse edasi lükkamiseks augustisse või septembrisse, kuid kui loodetavasti on selleks ajaks lõppenud tervisekriis, ei ole kindlasti veel taastunud majandus, mis paneb löögi alla meie toetajad ning samuti paljud hobuseomanikud ja sportlased,“ mainis Maria talu peremees ja CHI Pärnu direktor Enn Rand. „Viime sel kevadel lõpule kõik väljakute renoveerimiseks plaanitud tööd, et juba täie kindlusega võtta vastu sportlasi aastal 2021,“ lisas Rand.

Erandiks eelnevale on CHI Pärnu raames plaanitud CAI2* tasemega rakendispordivõistlus, mis toimub sel aastal eraldiseisva võistlusena ning korraldajad on palunud Eesti Ratsaspordi Liidul edastada FEI-le taotlus võistluse edasi lükkamiseks kuupäevadele 12.-13. september, 2020.a.

Comments are closed.