Essenis toimus Euroopa Ratsaspordi Liidu peasekretäride töökoosolek

Märtsi keskel toimus Saksamaal Essenis EEF (European Equestrian Federation) peasekretäride töökoosolek, kus osales ka Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja. Kohtumise eesmärgiks oli peasekretäride vaba mõttevahetus ja info jagamine. Põhiliseks arutelu teemadeks kujunesid hobumajandus, hobuslaste register ja hobuste heaolu.

Aastaks 2016 püüab EEF läbi viia Euroopa hobumajanduse andmete kaardistamise, et kokku koguda vajalikud põhiandmed igast riigist. Nii loodetakse muuhulgas saada aimu, kui palju elab igas riigis hobuseid, kui suur osa neist võistleb rahvuslikel ja kui suur osa FEI võistlustel. „Kui Eestis on tänu PRIA loodud hobuslaste registrile andmeid kogutud juba 2009. aasta lõpust, siis Euroopas on riike, kus riikliku registri loomisega pole veel alustatudki,“ kommenteeris Nõmmoja. Samuti juhiti tähelepanu probleemile, kus osadel (müügi)hobustel on võltsitud passid ja põlvnemise dokumendid, eeskätt on võltsimise kohta fakte Ungarist ja Rumeeniast.

Koosoleku seltskond

Koosoleku seltskond, foto erakogust.

Viimaste kestvusratsutamise uudiste valguses, mis on teravalt üles kerkinud hobuse heaolu teema. Rõhutati suuremat koostöövajadust loomakaitsjatega ning teiste organisatsioonidega ja tõhusama teavitustöö olulisust läbi meediakanalite.

Väga huvitav oli ka Eestis käinud Hollandi ratsaliidu saavutusspordi juhi, Maarten van der Heijdeni ettekanne Hollandi saavutusspordi programmist, mis on viimastel aastatel Hollandi ratsaspordi maailma absoluutsesse tippu viinud. Integreeritud on treenerite platvorm, noorte talentide programm, mis on viinud rahvuskoondise kõrgemale tasemele. „Kuulasin Hollandi ettekannet suure huviga, sest meil on sealt palju õppida. Loodame lähitulevikus kasutada nende kogemusi enda saavutusspordi taseme tõstmiseks,“ sõnas Nõmmoja.

Kokkuvõtteks lisab ta, et kohtumisest oli mitmeti kasu, sest sai kokku lepitud koostööprojektide plaanid ning uuendati kontakte.
Koosolekul osales ka FEI uus peasekretär Sabrina Zeender, kes oli seekord siiski kuulaja rollis.

Kohtumise raames toimus ka ühiskülastus ühele maailma suurimale hobumessile Equitana, mis toimus sealsamas Essenis. Messi peetakse alates 1972. aastast iga kahe aasta tagant ning seda külastab iga kord ca 200 000 külastajat. Messi raames toimub 9 päeva jooksul kokku 90.000 m² pinnal mitmeid võistlusi, show- ja koolitusprogramme.

IMG459_messil_sm

Equitana messil leidub alati midagi põnevat. Foto: erakogu

 

Comments are closed.