Ettepanek amatöörklassi kehtestamiseks takistussõidus alates 2017. aastast

Amatöörklassi sisseviimise vajaduse üle on pikalt arutatud. Algatus on tulnud harrastussportlaste poolt, kuid on leidnud toetuse ka nooremate sportlaste ja ka treenerite seas.

2016. a algul viisime läbi küsitluse, et uurida, kas sportlased pooldavad üleminekut kolmetasandilisele süsteemile takistussõidus. Uuring näitas, et üldine suhtumine lisaklassi loomisse on positiivne. Muudatust seostatakse harrastajate ja ka nooremate sportlaste suuremate võimalustega võtta mõõtu võrdsemate võimetega paaride seas. Sooviti lisaklassi kehtestamist ka teistel aladel. Raskustasemete ja regulatsioonide eelistused on aga vastanutel olnud väga erinevad. Siiski eeldab enamus vastanutest, et harrastajate klassi võistlustasemete piiriks jääks 100-110 cm ja amatöörklassi piiriks –  120-130 cm. Tasemepõhised süsteemid on kasutusel ka mitmetes Euroopa riikides, kus selline korraldus on aidanud ratsaspordi kandepinna laiendamisel ja osaluse suurendamisel.

Ettepanekuid ja kommentaare lisaklassi kehtestamise ettepaneku osas ootame kuni 15. augustini kirjalikult e-posti aadressile tatjana.kiilo@gmail.com

EMV ajal toimub Ruilas arutelu, kus tutvustame ka konsultatsiooni tulemusi.

Amatöörklassi kehtestamine

Eesmärk:
Suurendada osalus ratsaspordis ja selleks luua täiendavad võimalused sportlastele, kes ei võistle saavutus- ja tippspordi tasemel, kuid kellele ei paku ka harrastusspordi tasemed suurt väljakutset. 1-1Amatöörklassi sisseviimisega kaasnevad järgmised spordikorralduse regulatsioonide muudatused:

1.      Harrastusspordis loobume nn üleminekutasemetest. Põhivõistlustasemest kõrgemal tasemel võistlemine tähendab harrastussportlase jaoks takistussõidus üleminekut amatöörklassi, teistel aladel aga seeniorklassi. Reegel ei kehti võistlustulemuste puhul, mis on saadud 2016. a kehtiva harrastussportlase määratluse alusel.

2.      Üleminekuks amatöörklassist harrastajate klassi ei tohi sportlasel olla viimase 2 aasta jooksul võistlustulemusi harrastuspordi põhivõistlustasemetest kõrgemal tasemel. Koolisõidu, kolmevõistluse ja kestvusratsutamise tulemuste puhul kehtib nelja-aastane piirang.

3.      Üleminekuks juunioride, U25 või seenioride klassist amatööride klassi ei tohi sportlasel olla viimase 2 aasta jooksul võistlustulemusi amatöörspordi põhivõistlustasemetest kõrgemal tasemel.

4.      Üleminekuks U25 või seenioride klassist harrastajate klassi ei tohi sportlasel olla viimase 4 aasta jooksul võistlustulemusi harrastusspordi põhivõistlustasemetest kõrgemal tasemel. Arvestatakse ka koolisõidu, kolmevõistluse ja kestvusratsutamise tulemusi.

5.      Alates 2017 muudame aastalitsentsitasude süsteemi. Ühtlustame harrastajate, amatööride ja seenioride tasusid. Lisaks sellele ühtlustame ka juunioride ja noorte tasusid.2-2

Comments are closed.