Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis

Spordiorganisatsioon, kes taotleb toetusi avalikult sektorilt (riigi ja kohaliku omavalitsuste eelarvest, sihtasutustelt, fondidest) ja Eesti Olümpiakomiteelt, peab olema usaldatav partner.Viimastel aastatel on ka spordi valdkonnas kasvanud võimekus toetada avalikes huvides tegutsevaid spordiklubisid ja spordiliite. Samas soovivad toetajad saada selget kinnitust, et spordiorganisatsioon on võtnud endale kohustuse järgida heakskiidetud norme ja õigusakte.

Parimaks võimaluseks spordiorganisatsioonidel oma usaldatavust kinnitada on liituda Eesti Olümpiakomitee poolt vastu võetud Hea Juhtimise Tavaga.
Tänaseks on Hea Juhtimise Tavaga liitunud üle 300 spordiorganisatsiooni.

Soovitame kõikidel klubidel ja liitudel tutvuda infoga ja programmiga liituda.

Juhendmaterjal liitujale

Koduleht

Comments are closed.