Kandideerimine treenerite koolitusprogrammi: “Motiveeriv treener”

Palume kõikidel huvilistel (vähemalt tase 5) oma osalussoovist teada anda ratsaliidule hiljemalt 11.05 e-mailil info@ratsaliit.ee. Ratsaliit vaatab kõik sooviavaldused läbi ja saadab tehtud valiku põhjal kandidaatide taotlused EOK-le.

Info koolituse kohta:

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja kandidaatide esitamise treenerite uude koolitusprogrammi „Motiveeriv treener“. Palume jagada infot oma treeneritele, kellele selles programmis osalemine võiks huvi pakkuda.

„Motiveeriv treener“ keskendub oskustele, mis on treeneri jaoks olnud alati võtmetähtsusega ning eriolukorras muutunud eriti aktuaalseks: treenitavate motivatsiooni loomine ja säilitamine, motiveeriv eesmärgistamine ning arendav tagasiside ja refleksiooni toetamine. Lisaks sisaldub koolitusprogrammis moodul täiskasvanute koolitamise põhimõtetest virtuaalkeskkonnas.

Koolitusprogrammi valitakse kõigi spordialade peale kokku 12 Eesti treenerit, kellel avaneb võimalus kursusel tasuta osaleda. Osalemisega võtab iga treener kohustuse viia koolituste põhjal edaspidi läbi vähemalt 3 online-koolitust erinevate spordialade treeneritele, oma koolituse väljatöötamiseks tehakse ettevalmistusi ka koolitusprogrammis (koolitused viivad läbi koolitusel osalenud treenerid, koolituste tehnilise korralduspoolega aitab Spordikoolituse ja –Teabe SA).

Koolitusprogrammi viivad läbi Kristel Jalak (täiskasvanute koolitaja EKR kutsetase 8, Aasta Koolitaja 2019) ja Mari-Liis Järg (täiskasvanute koolitaja EKR kutsetase 7).

Pakume:

 • Unikaalset koolitusprogrammi, mis on loodud treenerite aktuaalsetest vajadustest lähtuvalt
 • Võimalust koolitada end Eesti tippkoolitajate juhendamisel
 • Võimalikult individuaalset lähenemist, sealhulgas tagasisidet koolituse raames välja töötatavale oma koolituskavale
 • Võimalust luua uusi koostöökontakte koolitusel osalevate teiste alade treeneritega
 • Võimalust saada uut laadi koolitajakogemust
 • Kokku 20 koolitustundi, mida on võimalik arvestada treenerikutse täiendkoolitusena
 • Tasuta osalemist

Kandideerimiseks on vajalik:

 • EKR kehtiva treenerikutse olemasolu, vähemalt tase 5
 • Treenerite eetikakoodeksi, maailma dopinguvastase koodeksi ja ausa mängu reeglite järgimine
 • Huvi enese arendamise vastu
 • Osalemine „Motiveeriva treeneri“ koolitusprogrammis täismahus 21. mail, 25. mail, 29. mail ja 11. juunil kell 9.00-12.15
 • Kursuse raames kodutöö tegemine ja esitamine
 • Valmisolek viia läbitud materjali põhjal läbi vähemalt 3 online-koolitust erinevate alade treeneritele

Lähemalt saab koolitusprogrammi kohta lugeda sport.ee ja EOK kodulehel https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/uus-kandideerimine-treenerite-koolitusprogrammi-motiveeriv-treener

Kandideerimiseks palume treeneril saata: treeneri nimi, spordiorganisatsioon ja spordiala, EKR tase, lühike motivatsioonikiri põhjendamaks soovi programmis osaleda koos kinnitusega, et on võimalik osaleda programmis täismahus ning viia pärast ise läbi vähemalt kolm online-koolitust.

 

Comments are closed.