Klubide küsitlus näitas rahuolu ERL-i viimaste arengutega

Eesti_Ratsaspordi_LiitAprilli alguses viis ratsaliit oma liikmesklubide seas läbi küsitluse, millega sooviti saada ülevaadet klubidest ja nende liikmetest üldisemas plaanis, samuti uuriti klubide hinnangut ERL arengukava täitmise kohta. Küsitlusele vastas üle 70% klubidest ja enamik neist oli ratsaliidu poolt pakutavate teenuste ning arengukava täitmisega rahul.

Uuringu põhieesmärgiks oli hinnata ratsaspordi arengut arengukavast lähtuvalt ning saada klubide tagasidet ratsaliidu tegemistele. Küsitluse valimisse kuulusid kõik ERLi ratsaspordiklubid käesoleva aasta aprilli seisuga.

Pool uuringus esindatud klubidest on klubina tegutsenud 10 kuni 15 aastat või kauem. Alla aasta tegutses kolm klubi, 1 kuni 4 aastat kuus klubi ja 5 kuni 9 aastat neli klubi. Valimis olid esindatud nii väiksed (alla 20 liiget), keskmised (20 kuni 49 liiget), suured (50 kuni 99 liiget) kui ka kolm üle 100 liikmega klubi. Pooltes klubides moodustavad lapsed üle poole või enamuse liikmetest.

Enamus klubidest on loodud eesmärgiga osaleda ERL võistlustel või korraldada võistlusi. Viimase kahe aasta jooksul on kõikidesse klubidesse tulnud uusi liikmeid juurde. Klubide tulubaas sõltub enamasti klubimaksudest ning KOVide ja riigieelarve toetustest. Klubidel on suhteliselt vähe sponsoreid, kes rahaliselt klubi toetavad. Enamus klubisid kasutab vabatahtlike abi.

ERL teenustest on kõige sagedamini kasutatavad teenused ratsanet.ee kalenderplaan ja ratsaliit.ee kodulehekülg. Ratsanet.ee ja ratsaliit.ee veebiteenustega ollakse ka üldiselt väga rahul.

Klubide hinnangul on viimase kahe aasta jooksul toimunud ratsaspordi juhtimisel edasiminekud mainekujundamises, treeneritöö toetamises, spordis osaluse suurendamises ja IT teenuste arendamises. Tulevikus peab rohkem tähelepanu osutama aga lastespordi arendamisele, treeneritööle, saavutusspordile ja jätkuvalt ka mainekujundamisele. Arendamist vajavad kahtlemata ka hobustega seotud valdkonnad, sh hobuste heaolu teemad ja koostöö arendamine hobuste kasvatajate/omanikega.

Kokkuvõttes said ERL viimase kahe aasta arengud ja klubidele mõeldud teenused positiivse hinnangu. Samas on endiselt klubisid, kes pole arengutega rahul ja on teenuseid, mis vajavad edasiarendamist ja ka paremat tutvustamist.

Täpsemalt saab klubide küsitluse tulemusi lugeda siit:ERL klubide küsitlus 2015

Comments are closed.